ⲉ̅
ⲁ̅ ⲞⲨϦⲈⲖⲖⲞ ⲘⲠⲈⲢϮⲦⲈⲚϢⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚⲀϤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲰⲦ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲃ̅ ⲚⲒϦⲈⲖⲖⲰ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲘⲀⲨ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲰⲚⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲅ̅ ⲚⲒⲬⲎⲢⲀ ⲘⲀⲦⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ϨⲀⲚⲬⲎⲢⲀ ⲚⲈ. ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲤ ⲚϨⲀⲚϢⲎ ⲢⲒ ⲒⲈ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨⲤⲀⲂⲞ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲨⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲎⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϮⲦⲀⲒⲞ ⲚⲚⲞⲨϢⲞⲢⲠ ⲚⲒⲞϮ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϢⲎⲠ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲉ̅ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲦⲈ ⲈⲤⲤⲞϪⲠ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲤ ⲀⲤⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲤⲘⲎⲚ ⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲦⲰⲂϨ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲢⲒ. ⲋ̅ ⲐⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲀⲤⲘⲞⲨ ⲈⲤⲞⲚϦ. ⲍ̅ ϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦⲖⲰⲒϪⲒ ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚϤⲒⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲀⲚ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲀ ⲠⲈϤⲎⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϪⲈⲖ ⲪⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ϤϨⲰⲞⲨ ⲈⲞⲨⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲑ̅ ⲞⲨⲬⲎⲢⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲜ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲀⲚ ⲈⲀⲤⲈⲢⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ ⲈⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀⲢⲞⲤ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ϪⲈ ⲀⲚ ⲀⲤϢⲀⲚⲈϢ ϢⲎⲢⲒ ⲒⲈ ⲀⲤϢⲈⲠ ϢⲈⲘⲘⲞ ⲈⲢⲞⲤ ⲒⲈ ⲀⲤⲒⲀ ⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲈ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲈϪϨⲰϪ ⲒⲈ ⲀⲚ ⲀⲤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲆⲈ ⲚⲬⲎⲢⲀ ϨⲈⲚⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϢⲀⲚϪⲈⲢϪⲈⲢ ⲚⲤⲀⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲒϨⲀⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲠ ϪⲈ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈϢⲞⲢⲠ ⲀⲨϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲘⲀ ⲆⲈ ϢⲀⲨⲈⲢⲠⲔⲈⲤⲀⲂⲞ ⲈⲈⲢⲀⲢⲄⲞⲤ ⲈⲨⲔⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲎⲒ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲄⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲖⲒⲀⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲢⲒⲈⲢⲄⲞⲤ ⲈⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚϨⲒⲞⲘⲒ ϬⲒϨⲀⲒ ⲚⲤⲈϪⲪⲈ ϢⲎⲢⲒ ⲚⲤⲈⲈⲢⲚⲎⲂ ⲈⲠⲞⲨⲎⲒ ⲈϢⲦⲈⲘϮ ϨⲖⲒ ⲚⲖⲰⲒϪⲒ ⲘⲠⲒⲀⲚⲦⲒⲔⲒⲘⲈⲚⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϨⲰⲞⲨϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲎⲆⲎ ⲄⲀⲢ ⲀϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲢⲀⲔⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲎ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲤ ⲚϨⲀⲚⲬⲎ ⲢⲀ ⲘⲀⲢⲈⲤⲢⲰⲞⲨϢ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲀϨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲢⲰϢⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ϨⲀⲚⲬⲎⲢⲀ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲈⲦⲞⲒ ⲘⲠⲢⲞⲈⲤⲦⲰⲤ ⲚⲔⲀⲖⲰⲤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲈϤⲔⲎⲂ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲞⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲂⲰ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲤϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈϮⲄⲢⲀⲪⲎ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϮⲤⲀⲬⲞⲖ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲈϨⲈ ⲈϤϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲈⲢⲄⲀⲦⲎ ⲤϤⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲬⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲚⲈⲔϬⲒ ⲚⲞⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲀ ϦⲀ ⲞⲨⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲂⲒⲈ Ⲅ- ⲕ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲤⲀϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲞϮ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲀⲒ ⲀϬⲚⲈ ⲐⲘⲀⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϦⲀϪⲈⲚ ⲠϨⲀⲠ ⲚⲔⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲢⲒⲔⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲠⲈⲢⲬⲀ ϪⲒϪ ⲈϪⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈϨⲀⲚⲚⲞⲂⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲔⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲤⲈ ⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲎⲢⲠ ⲚⲀⲔ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈⲔϢⲞϢⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲔϢⲰⲚⲒ ⲈⲦⲞϢ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲚⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲚⲀⲰⲤⲔ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲈϮⲔⲢⲒⲤⲒⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲢⲈ ⲚⲞⲨⲞⲨ ⲚⲀⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲒⲔⲈϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲤⲈⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲔⲈⲢⲎϮ ⲤⲈⲚⲀϢϨⲰⲠ ⲀⲚ.