ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲀϨⲂⲈϤ ⲘⲀⲢⲞⲨⲬ ⲀⲚⲞⲨϬⲒⲤⲈⲨ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲀⲒⲞ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲂⲰ. ⲃ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲀⲚϬ ⲒⲤⲈⲨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ϪⲈ ϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨⲈⲢⲂⲰⲔ ϪⲈ ϨⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲢⲈϤⲈⲢϨⲈⲂⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲅ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϮ ⲚⲔⲈⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲎ ⲞⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲐⲞⲨⲞϪ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲇ̅ ⲀϤϬⲞⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲚϤⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤϢⲰⲚⲒ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲚϨⲀⲚⲌⲎⲦⲎⲤⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲘⲖⲀϨ ⲚⲎ ⲈϢⲀⲢⲈ ϨⲀⲚⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲞⲚⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲐⲰϦ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲦⲀⲔⲎⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨϤⲎϪ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤϪⲪⲈ ϨⲎⲞⲨ ⲦⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲈⲦⲢⲈϤϪⲪⲈ ϨⲎⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲰϢⲒ. ⲍ̅ ⲘⲠⲈⲚⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲏ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϦⲢⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲈⲂⲤⲰ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨⲢⲀϢⲈⲚ. ⲑ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ϢⲀⲨϨⲈⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲞⲨⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲪⲀϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲘⲈⲦⲀⲦϨⲎⲦ ⲚⲤⲈⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲈϢⲀⲨⲰⲘⲤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲘⲠϤⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ ⲐⲚⲞⲨⲚⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲀⲒϨⲀⲦ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲤ ⲀⲨⲤⲰⲢⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲪⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲰⲔ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲘⲎϢ ⲚⲈⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎ Ⲧ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲰⲪⲢⲰⲘⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲰⲦ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲒ ϬⲞϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲀϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲢⲒⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲠⲒⲀⲄⲰⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲘⲘⲈⲐⲢⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲀⲔ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲦⲀⲚϦⲞ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲘⲀⲢⲦⲨⲢⲞⲤ ϨⲒ ⲠⲞⲚⲦⲒⲞⲤ ⲠⲒⲖⲀⲦⲞⲤ ⲠⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲢⲈⲔⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲀⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲈⲔⲞⲒ ⲚⲀⲦⲀϬ ⲚⲒ ⲈⲔⲞⲒ ⲚⲀⲦⲢⲒⲔⲒ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲪⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲤⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲀⲔⲀⲢⲒⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲚⲒⲞⲨⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲀⲦϢϦⲰⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲘⲀϨⲒ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲒⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲀⲒⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲦⲈⲚⲤⲤⲘⲞⲚⲦ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϬⲒⲘⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲈⲢ ϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲈⲈⲢⲢⲈϤⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϢⲪⲎ Ⲣ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲤⲈⲚϮ ⲈⲚⲀⲚⲈⲤ ⲈⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲦⲀⲪⲘⲎⲒ. ⲕ̅ ⲰⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲀⲢⲈϨ ⲈϮⲠⲀⲢⲀⲐⲎⲔⲎ ⲈⲔⲢⲒⲔⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲤⲘⲎ ⲈⲦⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀⲚ ⲚⲦⲈϮⲄⲚⲰⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲀⲚ ⲘⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲀ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲠⲞⲨϮ ⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ