⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⳘⲞⲐⲈⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲪⲚⲀⲒ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ. ⲅ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϮϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲚⲚⲀⲒⲞϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲔⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲐⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲚϪⲰⲢϨ ⲚⲈⲘ ⲘⲈⲢⲒ ⲇ̅ ⲈⲒⲘⲈⲒ ⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲈⲔⲈⲢⲘⲰⲞⲨⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲘⲞϨ ⲚⲢⲀϢⲒ. ⲉ̅ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲘⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦⲔ ⲚⲀⲦⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲖⲰⲎⲆⲎ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲈⲨⲚⲒⲔⲎ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲐⲎⲦ ϪⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎ ⲦⲔ ϨⲰⲔ. ⲋ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϮ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲀⲔ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲔⲐⲢⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲀϨⲈⲘ ⲰⲚϦ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲔ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲀⲬⲀϪⲒϪ. ⲍ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚϨⲞϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲀⲂⲈ. ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲢϢⲒⲠⲒ ⲞⲨⲚ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲰ ⲠⲈⲦⲤⲞⲚϨ ⲚⲦⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲰϨⲈⲘ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲰϢ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϮⲚⲞⲨ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀϤⲔⲰⲢϤ ⲘⲈⲚ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲀϤⲐⲢⲈ ⲠⲰⲚϦ ⲆⲈ ⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲨⲬⲀⲦ ⲚⲀϤ ⲚⲢⲈϤϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲈⲘ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϬⲒ ⲚⲚⲀⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϮϢⲒⲠⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲀϪⲰⲒⲖⲒ ϢⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲬⲀ ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲨⲞⲨⲞϪ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲔⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲒϪⲰⲒⲖⲒ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲓ̅ⲉ̅ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲨⲪⲞⲚϨⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϮⲀⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲨⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲈⲢⲘⲞⲄⲈⲚⲎⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲈϮ ⲚⲞⲨⲚⲀⲒ ⲘⲠⲎⲒ ⲚⲞⲚⲈⲤⲨⲪⲞⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϮⲘⲦⲞⲚ ⲚⲎⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ⲘⲠⲈϤϢⲒⲠⲒ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲀϤⲒ ⲈⲢⲰⲘⲎ ⲀϤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲰⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲈⲘⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲦⲎⲒⲤ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲢⲈϤϪⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲚⲀⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ϦⲈⲚⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲐⲞⲔ ⲚϨⲞⲨⲞ.