ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲞⲨⲚ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲬⲀⲨ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲘⲠϢⲀ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ. ⲅ̅ ⲀⲢⲒϢⲪⲎⲢ ⲚϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲇ̅ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ϬⲖⲈⲘⲖⲰⲘϤ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲰⲚϦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϦⲞⲔϤ. ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲈ ⲈⲪⲘⲀ ⲚϮ ⲘⲠⲀϤϬⲒⲬⲖⲞⲘ ⲀϤϢⲦⲈⲘϮ ⲚⲞⲘⲒⲘⲞⲤ. ⲋ̅ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒ ⲈⲦϦⲞⲤⲒ ϨⲰϮ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤϬⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲞⲨⲦⲀϨ. ⲍ̅ ⲔⲀϮ ⲈⲚⲎ ⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲈϮ ⲚⲀⲔ ⲚⲞⲨⲈⲘⲒ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲏ̅ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠϪⲢⲞϪ ⲚⲆⲀⲨⲒⲆ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲈϮϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϦⲎⲦϤ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲀⲚⲤⲚⲀⲨϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤⲈⲢⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲞⲚϨ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲈⲢϨⲨⲠⲞⲘⲈⲚⲒⲚ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲞⲦⲞⲨ ϬⲒ ⲘⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲁ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲤⲀϪⲒ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲒⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢϨⲨⲠⲞⲘⲈⲚⲒⲚ ⲒⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ϤⲚⲀϪⲞⲖⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲪⲎ ⲚⲐⲞϤ ϤⲚⲀⲞϨⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϤϪⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲀⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲀⲒ ⲈⲔⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϢⲦⲈⲘⲘⲖⲀϦ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲎⲞⲨ ⲚϦⲎⲦⲔ ⲈⲞⲨⲰϪⲠ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲦⲀϨⲞⲔ ⲈⲢⲀⲦⲔ ⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲠ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲘⲠⲀϤϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲈⲔϢⲰⲦ ⲘⲠⲤⲀϪⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲒⲤⲘⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲤⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ϨⲈⲚⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲄⲀⲢ ϢⲀⲨⲈⲢⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲒⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲤⲈⲂⲎⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ϢⲀϤϪⲈⲘⲘⲀ ⲚⲘⲞⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲘⲈϮ ⲈⲤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎ ⲦⲞⲨ ⲠⲈ ϨⲨⲘⲈⲚⲈⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲨⲖⲈⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲞⲨϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲤⲞⲨⲰ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲪⲰⲚϨ ⲘⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲑ̅ ϮⲤⲈⲚϮ ⲘⲈⲚⲦⲞⲒ ⲈⲦⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲀⲒⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲀⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲞⲨⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲘⲀⲢⲞⲨϨⲈⲚⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲆⲈ ⲚⲎⲒ ϨⲀⲚⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨⲂ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲀⲦ ⲈⲦⲈⲚϦⲎ ⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲔⲈϢⲈ ⲞⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲂⲈⲖϪ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲈⲨⲬⲎ ⲈⲠⲦⲀⲒⲞ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲈⲨⲬⲎ ⲈⲨϢⲰϢ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲞⲨⲚ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲦⲞⲨⲂⲞϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲀⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲈⲠⲦⲀⲒⲞ ⲈϤⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲀⲨ ⲘⲠⲈϤⲚⲎⲂ ⲈϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲀⲖⲞⲨ ϨⲈⲚⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϬⲞϪⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲀϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲰϢ ⲞⲨⲂⲈ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲈϤⲦⲞⲨⲂⲎ ⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲒⲔⲰϮ ⲆⲈ ⲘⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲂⲰ ϨⲈⲚⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲔⲈⲈⲘⲒ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ϢⲀⲨϪⲪⲈ ϨⲀⲚϢⲰⲚⲦ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈϤⲘⲖⲀϦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲢⲈϤⲤⲂⲰ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲀϤ ⲦⲀⲬⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ]- ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲚⲨⲘⲪⲒⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲒⲪⲀϢ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ϪⲞⲢϪϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨⲢⲀⲞⲨⲎⲞⲨⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲪⲎ.