ⲅ̅
ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲢⲒⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϦⲀⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚϨⲰⲞⲨ. ⲃ̅ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒϨⲀⲦ ⲚⲈⲤⲒⲈ ⲚϬⲀⲤⲒϦⲎⲦ ⲚⲢⲈϤϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲚⲞⲨⲒⲞϮ ⲚⲀⲦϨⲘⲞⲦ ⲚⲀⲦⲦⲞⲨⲂⲞ. ⲅ̅ ⲚⲀⲦϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲚⲀⲦⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲚⲀⲦϢⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲤⲈϢⲈⲠⲤⲂⲰ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲤⲈⲘⲈⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲚ. ⲇ̅ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲠⲢⲞⲆⲞⲦⲎⲤ ⲈⲨⲀⲤⲒⲰⲞⲨ ⲚϬⲀⲤⲒⲚⲀϨⲂⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒϨⲨⲆⲞⲚⲎ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲘⲀⲒⲚⲞⲨϮ. ⲉ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ⲚⲦⲞⲦⲞⲨ ⲦⲈⲤϪⲞⲘ ⲆⲈ ⲈⲨϪⲰⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ϨⲈⲚⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲋ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲚⲈⲚⲎ ⲈϢⲀⲨⲞⲘⲤⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲚⲒⲎⲒ ⲈⲨⲈⲢⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚϨⲀⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲨⲘⲈϨ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲒⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲢⲎϮ. ⲍ̅ ⲈⲨϬⲒⲤⲂⲰ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲀⲚ ⲈⲚⲈϨ ⲈⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲏ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲚⲒⲀⲚⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲒⲀⲘⲂⲢⲎⲤ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲤⲈϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲦⲀⲔⲎⲞⲨⲦ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲞⲤ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲘⲠⲒⲚⲀϨϮ. ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲒⲚ ⲀⲚ ⲈⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ⲤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲐⲀ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲔⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲀⲦⲀⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲤⲀⲠⲀⲤⲘⲞⲦ ⲚⲤⲀⲠⲀϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲰϢ ⲠⲀⲚⲀϨϮ ⲦⲀⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ ⲦⲀϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲀⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲚϮⲞⲬⲒⲀ ϦⲈⲚⲒⲔⲞⲚⲒⲞⲚ ϦⲈⲚⲖⲨⲤⲦⲢⲞⲒⲤ ⲚⲒⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲒϢⲞⲠⲞⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲤⲈⲚⲀϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤⲤⲞⲠⲤⲈⲠ ⲈⲨⲈⲒ ⲈⲦϨⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲨⲤⲰⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲞⲢⲈⲘ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲔⲦⲤⲀⲂⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲔⲈⲢⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲔⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲔⲦⲤⲀⲂⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲈⲔⲞⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ϨⲀⲚⲤϦⲀⲒ ⲈⲨⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦⲈⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲔ ⲈⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲄⲢⲀⲪⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲚⲒϤⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲞⲒ ⲚϨⲎⲞⲨ ⲈⲨⲤⲂⲰ ⲈⲨⲤⲞϨⲒ ⲈⲨⲦⲀϨⲞ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲨⲤⲂⲰ ⲐⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ϮⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲪⲢⲰⲘⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ.