ⲇ̅
ⲁ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ. ⲃ̅ ϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲰⲞⲨ ⲈⲨⲔⲈⲢⲞⲤ ⲀⲔⲈⲢⲞⲤ ⲤⲞϨⲒ ⲘⲀⲐⲈⲦϨⲎⲦ ⲀⲢⲒⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲀⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲂⲰ. ⲅ̅ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲚⲚⲞⲨϢⲈⲠ ϮⲤⲂⲰ ⲈⲐⲞⲨⲞϪ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨⲤⲰⲔ ⲚⲰⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈⲨϦⲰϦ ⲚⲚⲞⲨⲘⲀϢϪ. ⲇ̅ ⲠⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲈⲚ ⲈⲨⲈⲪⲞⲚϨϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲈⲨⲈⲢⲀⲔⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲤⲀⲚⲒϢⲂⲰ. ⲉ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲢⲒⲚⲨⲘⲪⲒⲚ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲀⲢⲒϨⲰⲂ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲠⲈⲔϢⲈⲘϢⲒ ϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ϨⲎⲆⲎ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲞⲐⲂⲈⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲀⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϦⲰⲚⲦ. ⲍ̅ ⲠⲒⲀⲄⲰⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲒⲈⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲒⲆⲢⲞⲘⲞⲤ ⲀⲒϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞϤ ⲏ̅ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ϤⲬⲎ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲬⲖⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲠⲒⲢⲈϤϮϨⲀⲠ ⲘⲘⲎⲒ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲑ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲞⲦⲔ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ. ⲓ̅ ⲆⲎⲘⲀⲤ ⲄⲀⲢ ⲀϤⲬⲀⲦ ⲚⲤⲰϤ ⲈⲀϤⲘⲈⲚⲢⲈ ⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲒⲀ ⲔⲢⲒⲤⲔⲎⲤ ⲈϮⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲈⲆⲀⲖⲘⲀⲦⲒⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲖⲞⲨⲔⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲈⲐⲚⲈⲘⲎⲒ ⲘⲀⲢⲔⲞⲤ ⲘⲀⲖⲞϤ ⲀⲚⲒⲦϤ ⲚⲈⲘⲀⲔ ϤⲈⲢϢⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠϤ ⲚⲦⲈⲈⲪⲈⲤⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲪⲨⲖⲞⲚⲎ ⲈⲦⲀⲒⲤⲞϪⲠⲤ ϦⲈⲚⲦⲢⲰⲀⲤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲔⲀⲢⲠⲰ ⲀⲚⲒⲦⲤ ⲈⲔⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈϪⲰⲘ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲒⲘⲈⲚⲂⲢⲀⲚⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲈⲜⲀⲚⲆⲢⲞⲤ ⲠⲒⲂⲈⲤⲚⲎⲦ ⲀϤⲈⲢⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ϮϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲔ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲀϤϮ ⲄⲀⲢ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲓ̅ⲋ̅ ϦⲈⲚ ⲦⲀϨⲞⲨⲒϮ ⲚⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲘⲠⲈϤⲬⲀ ϨⲖⲒ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲬⲀⲦ ⲚⲤⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨⲰⲠ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲀϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀϤϮϪⲞⲘ ⲚⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲰⲒϢ ϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲚⲞⲨⲘⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈϤⲈⲦⲞⲨϪⲞⲒ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲚⲀϨⲘⲈⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲠⲢⲒⲤⲔⲨⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲀⲔⲨⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲞⲚⲎⲤⲒⲪⲞⲢⲞⲤ. ⲕ̅ ⲈⲢⲀⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲞϨⲒ ϦⲈⲚⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ ⲦⲢⲞⲪⲎ ⲘⲞⲤ ⲆⲈ ⲀⲒⲤⲞϪⲠϤ ϦⲈⲚⲘⲈⲖⲒⲦⲞⲤ ⲈϤϢⲰⲚⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲒ ϦⲀϪⲈⲚ ϮⲪⲢⲰ ϤϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϪⲈⲈⲨⲂⲞⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲆⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲖⲀⲨⲆⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲔⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ