⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲦⲒⲦⲞⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲪⲂⲰⲔ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲀϨϮ ⲚⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎ Ⲥ ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲰϢ ⲘⲘⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲒⲀⲦⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲅ̅ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤⲤⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲇ̅ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒⲤⲞϪⲠⲔ ϦⲈⲚⲔⲢⲒⲐⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲒⲤⲰϪⲠ ⲚⲦⲈⲔⲦⲀϨⲰⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚϨⲀⲚⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲂⲀⲔⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲀⲔ. ⲋ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲖⲰⲒϪⲒ ⲈⲀϤⲈⲢϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲀⲚϢⲎ ⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲈϦⲈⲚ ⲞⲨⲔⲀⲦⲎⲄⲞⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲘⲘⲈⲦⲀⲦⲞⲨϪⲀⲒ ⲒⲈ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ. ⲍ̅ ⲤϢⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲖⲰⲒϪⲒ ϨⲰⲤ ⲞⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲞⲨⲀⲨⲐⲀⲦⲎⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϪⲰⲚⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲤⲈ ϨⲞⲨⲞ ⲎⲢⲠ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϮⲦⲈⲚϢⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲘⲀⲒϨⲎⲞⲨ ⲈϤϢⲎϢ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲏ̅ ⲈⲞⲨⲘⲀⲒϢⲈⲘⲘⲞ ⲠⲈ ⲘⲘⲀⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲈϤⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲈⲞⲨⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲎⲤ ⲠⲈ. ⲑ̅ ⲈϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲈⲚϨⲞⲦ ⲈϮⲤⲂⲰ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϮⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲈⲐⲞⲨⲞϪ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲞϨⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲀⲚⲦⲒⲖⲈⲄⲒⲚ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲈⲦⲈⲪⲖⲎⲞⲨ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲤⲈⲂⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤϢⲈ ⲚⲐⲰⲘ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲢⲒⲔⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲎⲒ ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤϢⲈ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϨⲎⲞⲨ ⲈϤϢⲞϢϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲀϤϪⲞⲤ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲚⲦⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲔⲢⲎⲦⲎⲤ ϨⲀⲚⲢⲈϤϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲀⲚⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲨϨⲰⲞⲨ ⲚⲈϨⲀⲚⲚⲈϪⲒ ⲚⲀⲢⲄⲞⲤ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲦⲀⲒⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲀⲒⲖⲰⲒϪⲒ ⲤⲞϨⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲞⲨϪⲀⲒ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲤⲈϮ ⲚϨⲐⲎⲞⲨ ⲀⲚ ⲚϨⲀⲚϢϤⲰ ⲘⲘⲈⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲨⲪⲰⲚϨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈⲞⲨⲀⲂ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲦⲞⲨⲂⲎ ⲞⲨⲦ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲤⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲤⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲤⲈϪⲰⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲨⲞⲢⲈⲂ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦϮⲘⲀϮ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦϢⲀⲨ ⲘⲠⲔⲰϮ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ.