ⲃ̅
ⲁ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲆⲈ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚϮⲤⲂⲰ ⲈⲐⲞⲨⲞϪ. ⲃ̅ ⲚⲒϦⲈⲖⲖⲞⲒ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲢⲎⲤ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲤⲈⲘⲚⲞⲤ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲈⲨⲞⲨⲞϪ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϦⲈⲚϮϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ. ⲅ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒϦⲈⲖⲖⲰ ⲈⲐⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲈⲘⲚⲒ ⲈⲨⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈϨⲀⲚⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲤⲈⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲎⲢⲠ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ. ⲇ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲈⲈⲢⲘⲀⲒϨⲀⲒ ⲘⲘⲀⲒϢⲎⲢⲒ. ⲉ̅ ⲚⲤⲀⲂⲎ ⲈⲨⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲚⲒⲢⲈϤⲤⲈϨⲚⲈ ⲠⲞⲨⲎⲒ ⲚⲀⲄⲀⲐⲎ ⲈⲨϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲋ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒϦⲈⲖϢⲒⲢⲒ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲤⲀⲂⲈ. ⲍ̅ ⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲔ ⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲈⲘⲚⲞⲤ. ⲏ̅ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈϤⲞⲨⲞϪ ⲚⲀⲦⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲄⲒⲚⲰⲤⲔⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϮ ⲞⲨⲂⲎⲚ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈϪⲰϤ ϦⲀⲢⲞⲚ. ⲑ̅ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲈⲐⲢⲞⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϬⲒⲤⲈⲨ ⲈⲨⲢⲀⲚⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ ⲚⲤⲈⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲀϨϮ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ϨⲒⲚⲀ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲚⲤⲈⲤⲈⲖⲤⲰⲖⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲀⲚϪⲈⲖ ϮⲘⲈⲦⲀⲤⲈⲂⲎ ⲤⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲔⲞⲤⲘⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲀⲂⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲈⲨⲤⲈⲂⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰⲤ ⲚϮⲚⲀⲒⲀⲦⲤ ⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲚⲒϢϮ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚⲤⲰⲦⲎⲢ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϢⲀⲦⲈϤⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞⲚ ⲚⲀϤ ⲈⲨⲖⲀⲞⲤ ⲈϤⲤⲘⲞⲚⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲢⲈϤⲬⲞϨ ⲈϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲀⲒ ⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲚⲞⲘϮ ⲤⲞϨⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲔ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲘⲒ.