Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ Ⲅ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚⲄⲀⲒⲞⲤ ⲠⲒⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲃ̅ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ϮⲦⲰⲂϨ ⲈⲐⲂⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲔⲘⲰⲒⲦ ⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔⲞⲨϪⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲚⲈⲚⲘⲰⲒⲦ ⲚⲦⲈⲔⲮⲨⲬⲎ ⲤⲞⲨⲦⲰⲚ ⲅ̅ ⲀⲒⲢⲀϢⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲦⲈⲔⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲐⲞⲔ ⲈⲦⲈⲔⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲇ̅ ⲘⲘⲞⲚϮ ϨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲪⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀϢⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲉ̅ ⲠⲒⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈⲔⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲔⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲦⲈⲔⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲞⲨⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲬⲚⲀⲀⲒⲤ ⲈⲔⲦⲪⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲪϮ ⲍ̅ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲢⲀⲚ ⲚⲤⲈϬⲒ ϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲐⲚⲒⲔⲞⲤ ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲚ ⲤϢⲈ ⲚⲀⲚ ⲈϢⲈⲠ ⲚⲀⲒⲞⲨⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲢⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲑ̅ ⲀⲔⲤϦⲀⲒ ⲚⲞⲨϨⲰⲂ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲆⲒⲞⲦⲢⲈⲪⲎⲤ ⲠⲒⲘⲀⲒⲈⲢϨⲞⲨⲒⲦ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϤϢⲎⲠ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ϮⲚⲀⲐⲢⲈϤⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϤⲈⲢⲪⲖⲞⲒⲀⲢⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲞⲚⲎⲢⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ϤⲔⲎⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ϤϢⲰⲠ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈϢⲞⲠⲞⲨ ϤⲬⲰ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲤⲒϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲘⲠⲈⲢⲦⲈⲚⲐⲰⲚⲔ ⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲪϮ ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲨⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲆⲒⲘⲎⲦⲢⲒⲞⲤ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲘⲎⲒ ⲦⲈ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚϮ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲀⲔ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϮⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲤϦⲀⲒ ⲚⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲔⲀϢ ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ⲤⲀⲦⲞⲦ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲢⲞ ⲞⲨⲂⲈ ⲢⲞ ⲓ̅ⲉ̅ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲀⲔ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϪⲈⲚⲒϢⲪⲈⲢ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲚⲒϢⲪⲈⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨⲢⲀⲚ.