Ϯ⳰ⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⳰ⲚⲦⲈ ⲒⲰⲀⲚⲚⲎⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲒⲠⲢⲈⲤⲂⲨⲦⲈⲢⲞⲤ ⲚϮⲤⲰⲦⲠ ⲔⲨⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲤϢⲎⲢⲒ ⲚⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲪⲚⲀⲒ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲒⲰⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲇ̅ ⲀⲒⲢⲀϢⲒ ⲈⲘⲀϢⲰ ⲈⲦⲀⲒϪⲒⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϢⲎⲢⲒ ⲈⲨⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲞⲨ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞ ⲔⲨⲢⲒⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲀⲚ ⲈϮⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ⲐⲎ ⲈⲚⲀⲤⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲚⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲈϤⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲍ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲀⲨⲒ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲈⲢⲞⲘⲞⲖⲞⲄⲒⲚ ⲀⲚ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲒ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲚⲦⲒⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲏ̅ ⲤⲞⲘⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲦⲀⲔⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲂⲈⲬⲈ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲑ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲞϢⲒ ⲈⲦϨⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲞϨⲒ ϦⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲀⲐⲚⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀⲞϨⲒ ϦⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘ ⲠϢⲎⲢⲒ ⲓ̅ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲒⲚⲒ ⲚⲦⲀⲒⲤⲂⲰ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲢⲞⲖϤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲎⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲈⲢⲈ ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲚⲀϪⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲬⲈⲢⲈ ϤⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲈϤϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚϮ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨϪⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲢⲞ ⲞⲨⲂⲈ ⲢⲞ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲓ̅ⲅ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞ ⲚϪⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲤⲰⲚⲒ ⲐⲎ ⲈⲦⲤⲞⲦⲠ.