⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲔⲞⲖⲀⲤⲤⲒⲀⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲒⲤⲞⲚ. ⲃ̅ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲔⲞⲖⲀⲤⲤⲀⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬ ⲤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲇ̅ ⲈⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀϪⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲐⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲞⲐⲘⲈⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲈϤϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ⲈϤϮⲞⲨⲦⲀϨ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲀⲒⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲍ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲈⲠⲀⲪⲢⲀ ⲠⲒⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲦⲀⲚ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦⲀⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲦⲈⲚⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲚⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲀϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲓ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲠϢⲀ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲞⲨⲞ ⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲈⲘϪⲞⲘ ϦⲈⲚϪⲞⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲒⲰⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲦⲞⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀⲔⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲐⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲤⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲠⲒⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲦⲈ ⲦϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲐⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲤⲰⲚⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲨⲤⲰⲚⲦ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲐⲢⲞⲚⲞⲤ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲘⲈⲦϬ ⲤⲒⲦⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲞⲚⲦⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲀϪⲰϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲦⲀⲪⲈ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ϮⲀⲢⲬⲎ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲘⲒⲤⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚϢⲞⲢⲠ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀϤϮⲘⲀϮ ⲚϪⲈⲠⲒⲘⲞϨ ⲦⲎⲢϤ ⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲈϨⲰⲦⲠ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲚϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚϪⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤϨⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ ⲈⲦⲀϨⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲀϬⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲦⲀⲢⲒⲔⲒ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠ ⲘⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎ ⲞⲨⲦ ⲚⲤⲈⲚϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲞⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲔⲒⲘ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲚⲦ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲦⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲦⲪⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϮϪⲰⲔ ⲚⲚⲒϬⲢⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲈ ϮⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲦⲈ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲐⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϪⲰⲔ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲈⲚⲈϨ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲦⲀϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲀⲘⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲈⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲦⲤⲀⲂⲞ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚϮⲤⲂⲰ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲦⲀϨⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲈⲨϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲈϮϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲒⲈⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ.