ⲇ̅
ⲁ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲠⲀⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲬⲖⲞⲘ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ. ⲃ̅ ⲈⲨⲞⲆⲒⲀ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲤⲨⲚⲦⲨⲬⲎ ⲈⲐⲢⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲪⲀⲒ ⲢⲰ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲅ̅ ⲤⲈ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲠⲒⲤⲰⲦⲠ ⲤⲨⲚⲌⲨⲄⲈ ⲘⲀⲦⲞⲦⲔ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲔⲈⲔⲖⲎ ⲘⲈⲚⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲀϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨⲢⲀⲚ ⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒ ⲠϪⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲰⲚϦ. ⲇ̅ ⲢⲀϢⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲢⲀϢⲒ. ⲉ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲈⲠⲒⲔⲎⲤ ⲘⲀⲢⲈⲤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲦ ⲋ̅ ⲘⲠⲈⲢϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲦⲎⲘⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲎ ⲈⲦϬⲞⲤⲒ ⲈⲚⲞⲨⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲏ̅ ⲦⲞ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲐⲘⲎ ⲒⲚⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲤⲈⲘⲚⲞⲤ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲆⲒⲔⲈⲞⲚ ⲚⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲒ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲀⲢⲈⲦⲎ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲠⲈ ⲚⲀⲒⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲚⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ ⲀⲒⲢⲀϢⲒ ⲆⲈ ⲈⲘⲀϢⲰ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲪⲒⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲐⲂⲎⲦ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲈⲢϦⲀⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲈⲘⲒ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈϮ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲢⲰϢⲒ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲐⲈⲂⲒⲞ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲦⲤⲀⲂⲎⲞⲨⲦ ⲚⲈⲘ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲈϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚⲈⲘ ⲈⲈⲢϦⲀⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϪⲈⲘϪⲞⲘ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲎⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲒⲤ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲈⲠⲀϨⲞϪϨⲈϪ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲒⲢⲈⲘⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲒⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲦⲀⲢⲬⲎ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈⲢⲞⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϮ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲐⲈⲤⲤⲀⲖⲞⲚⲒⲔⲎ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲬⲢⲒⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲒⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲒⲞⲨⲦⲀϨ ⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲒϬⲒ ⲆⲈ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲒⲘⲞϨ ⲈⲦⲀⲒϬⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲠⲀⲪⲢⲞⲆⲒⲦⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲐⲞⲒ ⲚⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈϤϢⲎⲠ ⲈϤⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲘⲀϨ ⲬⲢⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲈϤⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ϢⲒⲚⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲚⲈⲘⲎⲒ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲚⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲎⲒ ⲘⲠⲞⲨⲢⲞ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ