⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲄⲀⲖⲀⲦⲎⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲃ̅ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ. ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ϢⲀⲦⲈϤⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ. ⲋ̅ ϮⲈⲢϢⲪⲎⲢⲒ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲤⲈⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲔⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲍ̅ ⲈⲦⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲂⲎⲖ ⲀⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲪⲈⲚϨ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲤ ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲚⲦⲈϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ. ⲑ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ. ⲓ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲐⲰⲦ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϢⲀⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲀⲚ ⲀⲒⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲀⲒⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲞⲚ ⲒⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ϪⲈ ⲚⲞⲨⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦⲀⲒϬⲒⲦϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲈⲦⲀⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲀϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲚⲀⲒϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀϮⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲒϢⲰϤ ⲘⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒⲈⲢⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲦⲒⲚ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲦⲀⲘⲀⲒⲎ ϦⲈⲚⲠⲀⲄⲈⲚⲞⲤ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲬⲞϨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲚⲀⲒⲞϮ ⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲈⲦⲞⲦ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲞⲦⲈ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϮⲘⲀϮ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲪⲞⲢϪⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲚⲈϪⲒ ⲚⲦⲈⲦⲀⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲦ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϬⲰⲢⲠ ⲘⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲤⲀⲦⲞⲦ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀϨⲦ ⲚⲤⲀⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲒϢⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ϢⲀ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦϦⲀϪⲰⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲦⲀⲢⲀⲂⲒⲀ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲀⲒⲔⲞⲦⲦ ⲈⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲦⲀ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲄⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲀⲒϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲔⲎⲪⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲞϨⲒ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲘⲒⲈ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲠⲤⲞⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈϮⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲚϮϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲒⲒ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲚⲦⲈϮⲤⲨⲢⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲔⲨⲖⲒⲔⲒⲀ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲀϨⲞ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈϢⲀⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲠⲈ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲚ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲪⲎ ⲈⲚⲀϤϢⲰϤ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲨϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ.