ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲚⲤⲞⲠ ⲠⲈ ⲈⲒⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰϤ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲂⲒⲈ ⲄⲈⲢⲈ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ. ⲃ̅ ⲀⲒϪⲞⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲘⲀϨⲤⲞⲠ ⲂⲚⲈⲘ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲘⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ϨⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲰϪⲠ ⲦⲎⲢϤ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲘⲠⲀⲒⲔⲈⲤⲞⲠ ϮⲚⲀϮⲀⲤⲞ ⲀⲚ ϪⲈ. ⲅ̅ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲦⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲘⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚϤϢⲰⲚⲒ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲇ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲨⲀϢϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲎ ⲤⲀⲖⲖⲀ ϤⲞⲚϦ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚϢⲰⲚⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲈⲰⲚϦ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲉ̅ ⲀⲢⲒⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲀⲢⲒⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲀⲢⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲞⲤ. ⲋ̅ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲞⲤ ⲀⲚ. ⲍ̅ ⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲈⲢ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲬⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚⲤⲰⲦⲠ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲞⲤ. ⲏ̅ ⲚⲦⲈⲚⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲘⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲑ̅ ⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚϢⲀⲚϢⲰⲚⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲢⲰ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲂϮ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲀⲒ ϮⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲒⲢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲨϢⲞⲢϢⲈⲢ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲢⲀϢⲒ ⲤⲞⲂϮ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲀⲢⲒ ⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲢⲒ ϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲢⲒⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ