ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲘⲈⲚ ⲀⲚ ϮⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲔⲈϪⲒⲚⲚⲀⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ. ⲃ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲀϪⲈⲚ ⲒⲆ ⲚⲢⲞⲘⲠⲒ ⲒⲦⲈ ϦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲒⲦⲈ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲀⲨϨⲈⲖⲈⲘ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϢⲀ ϮⲘⲀϨⲄϮ ⲘⲪⲈ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲒⲦⲈ ϦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲒⲦⲈ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲤⲰⲘⲀ ϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲇ̅ ϪⲈ ⲀⲨϨⲞⲖⲘⲈϤ ⲈⲠⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲒⲤⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤϢⲈ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲀⲒⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲰⲒ ⲚϮⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲀⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲰⲚⲒ. ⲋ̅ ⲀⲒϢⲀⲚⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲀⲚ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲀⲦϨⲎⲦ ⲐⲘⲎⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϮϮⲀⲤⲞ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲦⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲠⲈⲦⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ. ⲍ̅ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲀϢⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘϬⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲨϮ ⲚⲞⲨϢⲈⲚⲤⲈⲢⲂⲈⲚⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲤⲀⲢⲜ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮⲔⲈϨ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲀϬⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞⲒ. ⲏ̅ ⲀⲒⲦⲰⲂϨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲚϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲎⲒ ϪⲈ ⲔⲎⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲈⲠⲀⲒϨⲘⲞⲦ ⲦⲀϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲀⲤϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ϤⲢⲀⲚⲎⲒ ⲞⲨⲚ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲰⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ϨⲒϪⲰⲒ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲰϢ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲆⲒⲰⲄⲘⲞⲤ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲦⲞⲦⲈ ϢⲀⲒϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲒⲈⲢⲀⲦϨⲎⲦ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲤⲨⲚⲒⲤⲦⲀⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞⲒ ⲘⲠⲒϬⲢⲞϨ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲖⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲐⲞⲨⲞⲦⲈⲂ ⲒⲤϪⲈ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲖⲒ ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲨⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϪⲞⲘ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲢⲞϨ ⲈⲢⲞϤ ⲠⲀⲢⲀ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲒϨⲢⲞϢ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲬⲀ ⲠⲀⲒϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲘⲀϨⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲠⲈ ⲈⲒⲤⲞⲂϮ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲚⲀϨⲢⲞϢ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲒⲔⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲀⲐⲎⲚⲞⲨ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲎⲢⲒ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚⲚⲒⲒⲞϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲒⲞϮ ⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϮⲘⲀϮ ⲈϬⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϬⲞ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ⲒⲤϪⲈ ϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲤⲈⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲰ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲤⲦⲰ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀϨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲞⲒ ⲘⲠⲀⲚⲞⲨⲢⲄⲞⲤ ⲀⲒϬⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲬⲢⲞϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲘⲎ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲀⲒϬⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲒϮϨⲞ ⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲒⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲒⲔⲈⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲎⲦⲒ ⲀϤϬⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲚϪⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ⲘⲎ ⲈⲦⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲎ ⲚⲀⲒⲦⲀⲦⲤⲒ ⲚⲀⲒⲦⲀⲦⲤⲒ ⲀⲚ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲔⲈ ϪⲈⲘ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲰⲦ. ⲕ̅ ϮⲈⲢϨⲞϮ ⲆⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲚⲦⲀϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲚϮⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲈⲘⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϬⲚⲎⲚ ⲒⲈ ⲬⲞϨ ⲒⲈ ϪⲰⲚⲦ ⲒⲈ ϢⲈⲢϢⲒ ⲒⲈ ⲔⲀⲦⲀⲖⲀⲖⲒⲀ ⲒⲈ ⲬⲀⲤⲔⲈⲤ ⲒⲈ ϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ⲒⲈ ϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲞⲚ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈϤⲐⲈⲂⲒⲞⲒ ⲚϪⲈⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲈⲢϨⲎⲂⲒ ⲈⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϬⲰϦⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲰϤ ⲈⲦⲀⲨⲀⲒϤ.