ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ⲀⲘⲞⲒ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲀⲚⲈⲬⲈⲤⲐⲈ ⲘⲘⲞⲒ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲘⲈⲦⲀⲦϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲰⲞⲨⲚϨⲎ ⲦⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲃ̅ ϮⲬⲞϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲞϨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲒϨⲈⲦⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲤⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϮⲈⲢϨⲞϮ ⲆⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒϨⲞϤ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲚⲈⲨⲀ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲘⲈⲦⲤⲈⲂ ⲚⲤⲈⲦⲀⲔⲞ ⲚϪⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ϤⲚⲀϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲔⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲘⲠⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϬ ⲒⲚⲔⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲠⲈⲦⲈⲚϬⲒⲦϤ ⲒⲈ ⲔⲈⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠϤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲆⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲠⲈ. ⲉ̅ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲈⲢϦⲀⲈ ⲈϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲐⲞⲨⲞⲦⲈⲂ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲠⲈⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚⲞⲨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲘⲎ ⲞⲨⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲈⲒⲐⲈⲂⲒⲞ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒⲤⲒ ϪⲈ ⲀⲒϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲒⲚϪⲎ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲏ̅ ⲀⲒⲔⲰⲖⲠ ⲚϨⲀⲚⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲀⲒϬⲒ ⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲈⲘϢⲒ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲀⲒⲈⲢϦⲀⲈ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀϨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲀϬⲢⲞϨ ⲄⲀⲢ ⲀⲨϪⲈⲔ ⲢⲰϤ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲚⲎ ⲞⲨ ⲈⲦⲀⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲀⲦⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲀⲢⲈϨ ⲞⲚ. ⲓ̅ ϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤϢⲞⲠ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ϪⲈ ⲠⲀⲒϢⲞⲨϢⲞⲨ ϤⲚⲀϢⲐⲀⲘ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲀ ⲚⲦⲈϮⲀⲬⲀⲒⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ϪⲈ ϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲀⲒϤ ⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈϪ ⲐⲖⲰⲒϪⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲈⲚ ⲖⲰⲒϪⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϪⲈⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲢⲎϮ ϨⲰⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲚⲞⲨϪ ⲚⲈⲚⲈⲢⲄⲀⲦⲎⲤ ⲚⲬⲢⲞϤ ⲈⲨϢⲒⲂϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨϢⲪⲎⲢⲒ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϤϢⲒⲂϮ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚⲞⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲀⲚ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲈϤⲔⲈⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲤⲈϢⲒⲂϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲤⲘⲞⲦ ⲚϨⲀⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲦⲞⲨϦⲀⲈ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲞⲨϨⲂⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲀⲦϨⲎⲦ ⲘⲘⲞⲚ ⲔⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲦϨⲎⲦ ϢⲞⲠⲦ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϨⲰ ⲚⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲈϮⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϨⲎⲦ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϢⲞⲨϢⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲎⲆⲎⲰⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲚⲈⲬⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ. ⲕ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲚⲈⲬⲈⲤⲐⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲂⲰⲔ ⲪⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦϬⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϢⲰϢ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚϢⲰⲚⲒ ⲀⲚⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϨⲎ ⲦϮⲚⲀⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ϨⲰ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲀⲚϨⲈⲂⲢⲈⲞⲤ ⲚⲈⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϨⲀⲚⲤⲢⲀⲎ ⲖⲒⲦⲎⲤ ⲚⲈⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϨⲀⲚϪⲢⲞϪ ⲚⲦⲈⲀⲂⲢⲀⲀⲘ ⲚⲈⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ. ⲕ̅ⲅ̅ ϨⲀⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲀⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲒϨⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϦⲒⲤⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲎϢⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲞⲨ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲒϬⲒ Ⲉ- ⲄⲀⲢ ⲚⲘⲚϢⲀϢ ϢⲀⲦⲈⲚ ⲞⲨⲀⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲀⲨⲞⲨⲈϢⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲠϢⲂⲰⲦ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲨϨⲒⲰⲚⲒ ⲈϪⲰⲒ ⲚⲞⲨⲤⲞⲠ ⲀⲠϪⲞⲒ ⲂⲒϪⲒ ϦⲀⲢⲞⲒ ⲚⲄ ⲚⲤⲞⲠ ⲀⲒⲈⲢ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲈϪⲰⲢϨ ϦⲈⲚⲠϢⲰⲔ ⲘⲪⲒⲞⲘ. ⲕ̅ⲋ̅ ϦⲈⲚ ϨⲀⲚⲘⲞϢⲒ ϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ ⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲤⲞⲠ ⲀⲒϨⲰϢ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲒⲀⲢⲰⲞⲨ ⲀⲒϨⲰϢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲒⲚⲰⲞⲨⲒ ⲀⲒϨⲰϢ ⲚⲦⲈⲚⲀ ⲠⲀϢⲖⲰⲖ ⲀⲒϨⲰϢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲒϨⲰϢ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲂⲀⲔⲒ ⲀⲒϨⲰϢ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ ⲀⲒϨⲰϢ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ ⲀⲒϨⲰϢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϪ. ⲕ̅ⲍ̅ ϦⲈⲚ ϨⲀⲚϦⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲘⲔⲀⲨϨ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲔⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲒⲂⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ϦⲈⲚϨⲀⲚϪⲀϤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲂⲰϢ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲈϤϨⲒϪⲰⲒ ⲘⲘⲎ ⲚⲒ ⲚϪⲈⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲚⲒⲘ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮϢⲰⲚⲒ ⲀⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲢⲰⲔϨ ⲀⲚ. ⲗ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲒⲚⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲘⲈⲦϪⲰⲂ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲘⲀⲢⲰⲞⲨⲦ ϢⲀ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϪⲈ ⲚϮⲚⲀϪⲈⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ ⲠⲀⲢⲬ ⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲦⲈⲀⲢⲈⲦⲀ ⲠⲞⲨⲢⲞ ⲚⲀϤⲀⲢⲈϨ ⲈⲐⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲚⲀ ⲆⲀⲘⲀⲤⲔⲞⲤ ⲈϤⲞⲨⲰϢ ⲈⲦⲀϨⲞⲒ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲬⲀⲦ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲀⲢⲄⲀⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲞⲂⲦ ⲀⲒⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈϤϪⲒϪ.