ⲓ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲈⲠⲒⲔⲎ ⲤⲚⲦⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲐⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ ⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲐⲞ ⲈⲒⲤⲀⲂⲞⲖ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲃ̅ ϮⲦⲰⲂϨ ⲆⲈ ⲈⲐⲢⲒϢⲰⲠⲒ ⲈⲒⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚϮϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞⲚ ϪⲈ ⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲅ̅ ⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲚⲞⲒ ⲘⲘⲀⲦⲞⲒ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ⲚⲒϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲘⲀⲦⲞⲒ ϨⲀⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲚⲈⲀⲖⲖⲀ ϨⲀⲚϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲈⲨϢⲞⲢϢⲈⲢ ⲚⲦⲈⲚⲈⲦϪⲞⲢ ⲈⲨⲢⲞϦⲦ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚϨⲀⲚⲤⲞϬⲚⲒ. ⲉ̅ ⲚⲈⲘ ϬⲒⲤⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲢⲈⲬ ⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲒⲚ ⲘⲘⲈⲨⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠⲤⲰⲦⲈⲘ ⲘⲠⲬⲤ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲈⲘⲠϢⲒϢ ⲘⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲘⲞϨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ. ⲍ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲐⲞ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ϨⲐⲎϤ ⲬⲎ ϪⲈ ⲪⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲪⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ. ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϢⲀⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲎⲒϤ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲰϦⲦ ⲀⲚ ⲚϮⲚⲀϢⲒⲠⲒ ⲀⲚ. ⲑ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲈⲢⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϮϨⲈⲖⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ. ⲓ̅ ϪⲈ ⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲘⲈⲚ ⲤⲈϨⲞⲢϢ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϪⲞⲢ ϮⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲀⲤⲐⲈⲚⲎ ⲤⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϢⲎϢ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲚϪⲈⲠⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲚⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠϨⲰⲂ ⲈⲚⲬⲎ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲦⲈⲚⲐⲰⲚⲈⲚ ⲒⲈ ⲈϢⲒⲦⲈⲚ ⲈϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲨϢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲐⲞⲚⲦⲈⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲔⲀϮ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲀⲦϢⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲀⲚⲞⲨⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲀϢϤ ⲚⲀⲚ ⲈⲐⲢⲈⲚⲪⲞϨ ϢⲀⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϨⲰⲤ ⲚⲦⲈⲚⲪⲈϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀⲚⲪⲞϨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲀⲦϢⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϦⲒⲤⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲒⲀⲒ ⲈⲐⲢⲈϤⲈⲢⲚⲒϢϮ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲔⲀⲚⲞⲨⲚ ⲈⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲚⲒϢϮ ⲈⲚⲎ ϦⲈⲚⲞⲨⲔⲀⲚⲞⲨⲚ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲀⲚ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲈⲂⲦⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲦⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲰⲦⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲀⲦⲀϨⲞϤ ⲈⲢⲀⲦϤ.