ⲑ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲄⲀⲢ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲢⲀ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲃ̅ ϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲀ ⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲚⲀ ϮⲀⲬⲀⲒⲀ ⲤⲈⲂⲦⲞⲦⲞⲨ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲤⲚⲞⲨϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲬ ⲞϨ ⲀϤϮⲬⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϨⲞⲨⲞ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲆⲈ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲘⲈⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ. ⲇ̅ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲨϢⲀⲚⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ⲚϪⲈⲚⲀ ⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲚⲤⲈϪⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲒⲠⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϢⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲈⲞⲚ ⲞⲨⲚ ⲀⲒⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲐⲈⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲈⲂⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲞⲨⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲀⲚ. ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϮⲀⲤⲞ ⲈϤⲤⲒϮ ⲈϤⲈⲰⲤϦ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϮⲀⲤⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲒϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲈϤⲈⲰⲤϦ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲍ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲦⲠ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲞⲨⲢⲈϤϮ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲢⲀϢⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲈⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲏ̅ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲢⲈ ϨⲘⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀϢⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲢⲈ ⲪⲢⲰϢⲒ ϢⲞⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲀⲄⲀⲐⲞⲚ. ⲑ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲀϤⲤⲰⲢ ⲈⲂⲞⲖ ⲀϤϮ ⲚⲚⲒϨⲎⲔⲒ ⲦⲈϤⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϢⲰⲠ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ ⲠⲈⲦⲤⲀϨⲚⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲒϪⲢⲞϪ ⲘⲠⲈⲦⲤⲒϮ ⲈϤⲈⲤⲈϨⲚⲈ ⲠⲒⲔⲈⲰⲒⲔ ⲚⲀϤ ⲞⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲐⲢⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚϬⲞ ⲀϢⲀⲒ ⲈϤⲈⲐⲢⲞⲨⲀϢⲀⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲘⲈⲦϨⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲦⲀⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲀⲒⲪⲀϢⲚⲒ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲤϢⲞⲠ ⲈⲤϪⲰⲔ ⲚⲚⲒⲬⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲢⲠⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒϢⲈⲘϢⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϬⲚⲈϪⲰϤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲨⲦⲰⲂϨ ⲈⲦⲞⲨⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϨⲢⲎ ⲒⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲨϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲀⲦⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞⲤ.