ⲏ̅
ⲁ̅ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ⲃ̅ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲀⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘ ⲠϢⲰⲔ ⲚⲦⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲦϨⲎⲔⲒ ⲀϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲠⲖⲞⲨⲤ. ⲅ̅ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲈⲘ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲦⲞⲨϪⲞⲘ ⲀⲨⲈⲢⲦⲞⲦⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ. ⲇ̅ ⲀⲨⲦⲰⲂϨ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϮϨⲞ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒϢⲈⲘϢⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲚϨⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲈⲐⲢⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲀⲒⲔⲈϨⲘⲞⲦ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲈⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲈϨⲘⲞⲦ. ⲏ̅ ⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲔⲈⲬ ⲰⲞⲨⲚⲒ ⲐⲘⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲀⲒⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲎⲔⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲐⲘⲈⲦϨⲎⲔⲒ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ϮϮ ⲚⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲈⲀⲒϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲰϢ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲤⲚⲞⲨϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲒⲔⲈϨⲰⲂ ⲈⲀⲒϤ ϪⲞⲔϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲰϢ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲈϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲰⲠⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲢⲰⲞⲨⲦϤ ϤϢⲞⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ϤϢⲎⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲀϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲬⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲦⲞⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲨⲤⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞⲨⲞ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲠϬⲢⲞϨ ⲚⲚⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϬⲢⲞϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨϨⲨⲤⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲪⲀ ⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲘⲠⲈϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲘⲠⲈϤⲈⲢϦⲀⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϮ ⲚⲦⲀⲒⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϨⲎⲦ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲠⲒⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲈⲚ ⲀϤϬⲒⲦϤ ⲈϤⲒⲎ ⲤⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲘⲠⲒⲔⲈⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲈⲀⲨⲬⲀ ϪⲒϪ ⲈϪⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈϤⲬⲎ ϨⲒ ⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲚⲈⲘⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒϨⲘⲞⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚⲢⲰⲞⲨⲦϤ ⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ ⲈⲚⲰⲢϤ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲞϢⲈⲚ ϦⲈⲚⲦⲀⲒϪⲞⲘ ⲈⲦⲀⲚϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲦⲈⲚϤⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲢⲰⲞⲨϢ ⲚϨⲀⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲨⲰⲢⲠ ⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲔⲈⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲞⲠ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲈⲞⲤ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈϤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲒⲦⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠⲀϢⲪⲎⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲚϢⲪⲎ ⲢⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲒⲦⲈ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲪⲞⲨⲰⲚϨ ⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲚⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ.