ⲍ̅
ⲁ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲞⲨⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲚⲀⲒⲰϢ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲘⲀⲢⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲐⲰⲖⲈⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲚϪⲰⲔ ⲘⲠⲒⲦⲞⲨⲂⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲃ̅ ϢⲞⲠⲦⲈⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲒ ϨⲖⲒ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀⲔⲈ ϨⲖⲒ ⲘⲠⲈⲚϤⲈϪ ϨⲖⲒ. ⲅ̅ ⲚⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲀⲒⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲈⲚⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲘⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈⲈⲢϢⲪⲎ ⲢⲚⲰⲚϦ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚⲦⲎⲒ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲘⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚⲦⲎⲒ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲒⲘⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘϮ ⲀⲒⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲦⲎⲢϤ. ⲉ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲚⲒ ⲈⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲘⲠⲈ ⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ϬⲒ ϨⲖⲒ ⲚⲘⲦⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚϨⲈϪϨⲰϪ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ϨⲀⲚϢⲰⲚⲦ ⲤⲀϦⲞⲨⲚ ϨⲀⲚϨⲞϮ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈϢⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲐⲈⲂⲒⲎ ⲞⲨⲦ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚϮⲔⲈⲚⲞⲘϮ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀϪⲢⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϤⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲒⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲬ ⲞϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲀⲢⲀϢⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲏ̅ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲒϮⲘⲔⲀϨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϮⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚϮⲞⲨⲰⲘ ⲚϨⲐⲎⲒ ⲀⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲀⲒⲈⲢⲠⲔⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚϨⲐⲎⲒ ⲠⲈ ϮⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ϪⲈ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲤϮⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎ ⲦⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲑ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲢⲀϢⲒ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϮⲞⲤⲒ ⲚϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ ⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲄⲀⲢ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲨⲘⲈⲦⲀⲚⲞⲒⲀ ⲈⲨⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲀⲦⲞⲨⲈⲘ ⲚϨⲐⲎϤ ⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϢⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲨⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤ ⲠⲒⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲒϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲀⲄⲀⲚⲀⲔⲦⲎⲤⲒⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨϨⲞϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲘⲈⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨⲬⲞϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲨϬⲒ ⲘⲠϢⲒϢ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ⲘⲠⲒϨⲰⲂ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲎ ⲀⲚ ⲈⲦⲀϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲎ ⲀⲚ ⲈⲦⲀⲨϬⲒⲦϤ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲠⲞⲨⲆⲎ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲠϬⲤ ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲨⲐⲈⲦ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘϮ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲀⲚⲢⲀϢⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲚⲦⲈⲦⲒⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲦⲞⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ϪⲈ ⲠⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ϦⲀⲦⲞⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒϢⲒⲠⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈⲦⲀⲚⲀⲒϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲦⲒⲦⲞⲤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲚⲈϤⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲤⲈϢⲞⲠ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲘⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲞⲠϤ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮⲢⲀϢⲒ ϪⲈ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲦⲀϪⲢⲎ ⲞⲨⲦ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ.