ⲋ̅
ⲁ̅ ⲈⲚⲞⲒ ⲆⲈ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲠ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲞⲨⲒⲦ. ⲃ̅ ϤϪⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲈϤϢⲎⲠ ⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞⲔ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲀⲒⲈⲢⲂⲞⲎⲐⲒⲚ ⲈⲢⲞⲔ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲒⲤ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲈϤϢⲎⲠ ⲒⲤ ϨⲎⲠⲠⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲒⲤ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨϪⲀⲒ ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲚϮ ϨⲖⲒ ⲚϬⲢⲞⲠ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲈⲚϢⲈⲘϢⲒ ⲐⲰⲖⲈⲂ. ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲚⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲨⲠⲞⲘⲞⲚⲎ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲞϪϨⲈϪ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲔⲀⲨϨ. ⲉ̅ ϦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲢϦⲰⲦ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲦⲈⲔⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲐⲞⲢⲦⲈⲢ ϦⲈⲚϨⲀⲚϦⲒⲤⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚϢⲢⲰⲒⲤ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲚⲎⲤⲦⲒⲀ. ⲋ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲈϤⲰⲞⲨⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲀⲦⲘⲈⲦϢⲞⲂⲒ. ⲍ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲐⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒϨⲞⲠⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲚⲈⲘ ⲚⲀϪⲀϬⲎ. ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲀϨⲞⲨⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲠⲖⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲐⲘⲎⲒ. ⲑ̅ ϨⲰⲤ ⲚⲤⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲦⲈⲚⲰⲚϦ ϨⲰⲤ ⲈⲨϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϦⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ. ⲓ̅ ϨⲰⲤ ⲈⲚⲘⲞⲔϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲎ ⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚϨⲎⲔⲒ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲘⲎ ϢⲚⲢⲀⲘⲀⲞ ϨⲰⲤ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ϨⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲢⲰⲚ ⲞⲨⲰⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲰⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ ⲀⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲰϢⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϨⲈϪϨⲰϪ ⲀⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϨⲈϪϨⲞϪ ⲆⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒϢⲈⲂⲒⲈ ⲂⲈⲬⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲞⲨⲈϢⲤ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲪⲚⲀϨⲂⲈϤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲀϢ ⲄⲀⲢ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲀⲚⲞⲘⲒⲀ ⲒⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲬⲀⲔⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϮⲘⲀϮ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲂⲈⲖⲒⲀⲢ ⲀϢ ⲦⲈ ⲦⲦⲞⲒ ⲚⲞⲨⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠϮⲘⲀϮ ⲚⲞⲨⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲪⲀ ⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤϪⲞⲤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲖⲀⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲘⲰⲒⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲰⲢϪ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲈⲢϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦϬⲀϦⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲒⲈϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲨⲒⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈϨⲀⲚϢⲎ ⲢⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϢⲈⲢⲒ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲀⲚⲦⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ.