ⲉ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲠⲈⲚⲎⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲔⲀϨⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲎⲒ ⲚⲀⲐⲘⲞⲨⲚⲔ ⲚϪⲒϪ ⲚⲈⲚⲈϨ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲈⲚϬⲒϢϢⲰⲞⲨ ⲈϮϨⲒⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ. ⲅ̅ ⲒⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲦⲎⲒϤ ϨⲒⲰⲦⲈⲚ ⲤⲈⲚⲀϪⲈⲘⲈⲚ ⲀⲚ ⲈⲚⲂⲎϢ. ⲇ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲦⲈⲚϤⲒⲀϨⲞⲘ ⲈⲚϨⲞⲢϢ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲈⲂⲀϢⲦⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲞⲨⲀϨⲈⲘ ⲦⲎⲒϤ ϨⲒⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲰⲘⲔ ⲘⲠⲈⲦⲈϢⲀϤⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲰⲚϦ. ⲉ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞⲚ ⲈⲪⲀⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲀⲢⲎⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲋ̅ ⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲚϢⲞⲠ ⲦⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲈⲚϨⲒⲠϢⲈⲘⲘⲞ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲍ̅ ⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲘⲞⲦ. ⲏ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲆⲈ ⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚϮ ⲘⲀϮ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲈ ϨⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲀⲒⲦⲀⲒⲞⲚ ⲒⲦⲈ ⲈⲚϢⲞⲠ ⲦⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲒⲦⲈ ⲈⲚⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲚⲢⲀⲚⲀϤ. ⲓ̅ ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲚϨⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲠⲒⲂⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϬⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒϨⲂⲎ ⲞⲨⲒ ⲈⲦⲀϤⲀⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲒⲦⲈ ⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϮϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲈⲚⲐⲰⲦ ⲘⲠϨⲎⲦ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲒⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲀⲚⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲚϮⲖⲰⲒϪⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϨⲞ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠϨⲎⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲦⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲚⲤⲒϨⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲒⲈ ⲀⲚⲤⲒϨⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲒⲦⲈ ⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲒⲈ ⲀⲚⲔⲀϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲈⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲀⲞⲨⲀⲒ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲨⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲚⲦⲞⲨϢⲦⲈⲘⲰⲚϦ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲚⲤⲞⲨⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲤⲰⲚⲦ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲠⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲈⲞⲤ ⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ⲒⲤ ϨⲀⲚⲂⲈⲢⲒ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϨⲞⲦⲠⲈⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲒϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲰⲦⲠ. ⲓ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀϤϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϤϨⲰⲦⲠ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲢⲞϤ ⲚϤⲰⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲬⲰ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲰⲦⲠ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ. ⲕ̅ ⲀⲚⲈⲢⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲚⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲪⲘⲀ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲰⲦⲠ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲤⲞⲨⲈⲚ ⲚⲞⲂⲒ ⲀϤⲀⲒϤ ⲚⲚⲞⲂⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲚⲞⲚ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ.