ⲇ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲀⲒⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲀⲚ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲔⲀⲔⲒⲚ ⲀⲚ. ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲚⲬⲰ ⲚⲤⲰⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲈⲠϢⲒⲠⲒ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲈⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲞϤ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲠⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲚⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲈϤⲈⲢⲠⲔⲈϨⲎⲠ ⲚϪⲈⲠⲈⲚⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈϤϨⲎⲠ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ. ⲇ̅ ⲈⲚ ⲞⲒⲤ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲐⲰⲘ ⲚⲚⲒⲘⲈⲨⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲦϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲚⲀⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲬ ⲤⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲋ̅ ϪⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈϤⲈⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲀⲔⲒ ⲈⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠϨⲞ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲀⲒⲀϨⲞ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲔⲈⲨⲞⲤ ⲘⲂⲈⲖϪ ϨⲒⲚⲀ ϮⲘⲈⲦⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲚⲒϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲏ̅ ⲈⲚϨⲈϪϨⲰϪ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲚϨⲈϪϨⲰϪ ⲀⲚ ⲈⲨϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲚϨⲰⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ. ⲑ̅ ⲈⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲬⲰ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲚ ⲈⲨⲢⲰϦⲦ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲔⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲓ̅ ⲈⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲚϤⲀⲒ ϦⲀ ⲪⲘⲞⲨ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲒⲔⲈⲰⲚϦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲤⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲚϦ ⲤⲈϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲪⲘⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲒⲔⲈⲰⲚϦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ ⲈⲐⲚⲀⲘⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲠⲒⲰⲚϦ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈϤⲈⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚϪⲈⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲀⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϤⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲦⲈⲚ ϨⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲦⲀϨⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲐⲢⲈ ⲠⲒϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲔⲀⲔⲒⲚ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲈⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ϤⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲦⲤⲀϦⲞⲨⲚ ϤⲞⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ϦⲀⲦϨⲎ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲀⲤⲒⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦⲈϮⲚⲞⲨ ⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲈⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲈⲨⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲀⲚ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲈⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈ ⲚⲤⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚ ϨⲀⲚϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲈ.