ⲅ̅
ⲁ̅ ⲦⲈⲚⲈⲢϨⲎⲦⲤ ⲞⲚ ⲚⲦⲀϨⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲒⲈ ⲘⲎ ⲦⲈⲚⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬ ⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲨⲦⲀϨⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲒⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲃ̅ ϪⲈ ⲞⲨⲎⲒ ⲦⲈⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲈⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲨⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲨⲰϢ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϪⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲅ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀⲨϢⲈⲘϢⲒ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲈⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲖⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲚϦ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲖⲀⲜ ⲚⲰⲚⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲠⲖⲀⲜ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲤⲀⲢⲜ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲉ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲈⲘⲈⲨⲒ ⲈⲨϨⲰⲂ ϨⲰⲤ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲘⲈⲦϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲈ. ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲈϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤϦⲀⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲒⲤϦⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲦⲀⲚϦⲞ. ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ϮⲆⲒⲀⲔⲰⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤϦⲀⲒ ⲈⲨⲪⲰⲦϨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲰⲚⲒ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲠϨⲞ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲔⲰⲢϤ. ⲏ̅ ⲠⲰⲤⲰ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠϢⲈⲘϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲀⲤϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲤⲚⲀⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϪⲈϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲈϤϬⲒⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ⲈⲐⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲚϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲐⲚⲀⲔⲰⲢϤ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲠⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲞⲨⲚ ⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲀⲢⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲈϢⲀϤⲬⲰ ⲚⲞⲨⲔⲀⲖⲨⲘⲘⲀ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϨⲞ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲈ ⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲠⲒⲤⲖ ϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲞ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲔⲰⲢϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲐⲰⲘ ⲚϪⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲪⲞⲞⲨ ⲚⲈϨⲞⲞⲨ ⲠⲒⲔⲀⲖⲨⲘⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ϤⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲰϢ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲚϤϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϤⲚⲀⲔⲰⲢϤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲪⲞⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲨϢⲀⲚⲰϢ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ⲠⲒⲔⲀⲖⲨⲘⲘⲀ ⲞⲚ ϤⲬⲎ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲞⲨϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲔⲞⲦϤ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲀϤⲰⲖⲒ ⲘⲠⲒⲔⲀⲖⲨⲘⲘⲀ ⲘⲘⲀⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲒⲘⲀ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞ ⲈϤϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲠⲰⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲒⲀⲖ ⲈⲚϢⲒⲂϮ ⲘⲘⲞⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲒϨⲒⲔⲰⲚ ⲦⲀⲒϨⲒⲔⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚⲈⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ.