ⲃ̅
ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲀⲒϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲒⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ. ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲈⲦϮⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲐⲢⲞ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲢⲀϢⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲪⲎ ⲈⲐⲘⲞⲔϨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲒ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲤϦⲎⲦϤ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲚ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘϬⲒ ⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲢⲀϢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲀⲢⲀϢⲒ ⲪⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ. ⲇ̅ ⲈⲂⲞⲖ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈⲢⲘⲎ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲘⲔⲀϨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲬⲀⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚϦⲎⲦ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲞⲨⲀⲒ ϮⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲈⲦⲀϤϮ ⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲎⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲞⲨⲀϨ ⲂⲀⲢⲞⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲋ̅ ⲔⲎⲚ ⲈⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲈⲠⲒⲦⲒⲘⲒⲀ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ. ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲠⲈⲦⲞⲨⲂⲎϤ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲘⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲀϤ ⲘⲎⲠⲰⲤ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲤⲈⲰⲘⲔ ⲘⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲏ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ. ⲑ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲈⲘⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲆⲞⲔⲒⲘⲎ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲤⲰⲦⲈⲘ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢϨⲘⲞⲦ ⲚⲀϤ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϮⲒⲢⲒ ⲚⲀϤ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒⲀⲒϤ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲀⲒⲀⲒϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠϨⲞ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ϬⲒⲦⲦⲈⲚ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲦⲈⲚⲞⲂϢ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚⲚⲈϤⲘⲈⲨⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲦⲀⲒⲒ ⲆⲈ ⲈⲦⲢⲰⲀⲤ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀ ⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲰⲚ ⲚⲎⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲦⲞⲚ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲒϪⲒⲘⲒ ⲚⲦⲒⲦⲞⲤ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲀⲒⲈⲢⲀⲠⲞⲆⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲒⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲐⲞⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲈⲘⲒ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲚⲞⲨⲤⲐⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲞⲨ ⲈⲨⲘⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲤⲐⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲈⲨⲰⲚϦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϨⲒⲔⲀⲚⲞⲤ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲀⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲚⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲈⲨⲈⲢⲒⲈⲂϢⲰⲦ ⲘⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ.