⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ Ⲃ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲠⲒⲤⲞⲚ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϮⲀⲬⲀⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ. ⲃ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲈⲦϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲚⲞⲘϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲇ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲦⲎⲢϤ ⲈⲐⲢⲈⲚϪⲈⲘϪⲞⲘ ϨⲰⲚ ⲈϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲚⲞⲘϮ ⲐⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲀⲚ ⲚϦⲎⲦⲤ. ⲉ̅ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚϪⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲚⲞⲘϮ. ⲋ̅ ⲒⲦⲈ ⲆⲈ ⲤⲈϨⲞϪϨⲈϪ ⲘⲘⲞⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲒⲦⲈ ⲤⲈⲐⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϨⲎⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲘϮ ⲐⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲚⲦⲈⲚⲀⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲘⲞⲔϨ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ϨⲰⲚ. ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒⲘⲔⲀⲨϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈϮⲔⲈⲚⲞⲘϮ. ⲏ̅ ⲚϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲘⲞⲚ ϦⲈⲚϮⲀⲤⲒⲀ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲀⲨϨⲢⲞϢ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲦⲈⲚϪⲞⲘ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲔⲈⲰⲚϦ. ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲈⲢⲞⲨⲰ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈϨⲐⲎⲚ ⲬⲎ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲚⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲓ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲘⲞⲨ ⲚⲦⲀⲒⲘⲀⲒⲎ ⲞⲨⲞϨ ϤⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲈⲦⲒ ⲞⲚ ϤⲚⲀⲚⲀϨⲘⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠⲒⲦⲰⲂϨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϨⲞ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲦϨⲀⲢⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲈϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ϪⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲎ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲆⲈ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲦⲀⲚⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲰϢ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲔⲈⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲘⲒ ϢⲀ ϦⲀⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲰⲚⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲪⲰⲚ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲒⲞⲨⲰϢ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϢⲞⲢⲠ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲢⲀϢⲒ ⲘⲘⲀϨⲂ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲀϢⲈ ⲚⲎⲒ ⲈⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲈⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲪⲞⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈϮⲒⲞⲨⲆⲈⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲒⲞⲨⲀϢϤ ⲘⲎⲦⲒ ϨⲀⲢⲀ ⲀⲒⲒⲢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲤⲒⲀⲒ ⲒⲈ ⲚⲎ ⲈϮⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲀϨⲀ ⲀϨⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲘⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲠⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲀϨⲀ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲀϨⲀ ⲠⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎ ⲦϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲤⲒⲖⲞⲨⲀⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲘⲠⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲀϨⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲘⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲀϨⲀ ⲠⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ ⲚⲒⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲚϦⲎ ⲦϤ ⲞⲨⲀϨⲀ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲀⲘⲎⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲦⲀϪⲢⲞ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲘⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮ ⲚⲀⲚ ⲘⲠⲀⲢⲎⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲚⲈⲚϨⲎ Ⲧ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮⲰϢ ⲞⲨⲂⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲀⲮⲨⲬⲎ ϪⲈ ⲈⲒϮⲀⲤⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒⲒ ϪⲈ ⲈⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲬ ⲞⲦⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲒ ⲚϬⲞⲒⲤ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲢⲀϢⲒ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ.