ⲓ̅ⲋ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲤⲰⲢ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲄⲀⲖⲀⲦⲒⲀ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲃ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲂⲀⲦⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈϤϨⲒⲞⲨⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲘⲰⲒⲦ ⲚⲀⲤⲰⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ϨⲒⲚⲀ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲰⲠ ϢⲰⲠⲒ. ⲅ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲒⲈⲞⲨⲞⲢⲠⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲒⲈⲢⲞⲤⲀⲖⲎⲘ. ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲈⲠⲒϨⲰⲂ ⲘⲠϢⲀ ⲈⲐⲢⲒϢⲈ ϨⲰ ⲈⲨⲈⲘⲞϢⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲉ̅ ⲈⲒⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲤⲈⲚ ⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲐⲘⲀⲔⲈⲆⲞⲚⲒⲀ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲀⲤⲈⲚⲤ. ⲋ̅ ⲦⲀⲬⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲀⲞϨⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲈ ⲚⲦⲀⲈⲢϮⲪⲢⲰ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲪⲞⲒ ⲈⲠⲒⲘⲀ ⲈϮⲚⲀϢⲈ ⲈⲢⲞϤ. ⲍ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲈⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲒⲬⲎ ϨⲒ ⲪⲘⲰⲒⲦ ϮⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲈⲢⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ. ⲏ̅ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ϢⲀ ϮⲠⲈⲚⲦⲎ ⲔⲞⲤⲦⲎ. ⲑ̅ ⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲒ ⲚϪⲈⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲢⲞ ⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲀⲚⲦⲒⲔⲒⲘⲈⲚⲞⲤ. ⲓ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ Ⲓ- ⲀⲚⲀⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲦϬⲚⲈ ϨⲞϮ ⲠⲒϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈⲦⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲠⲀⲢⲎϮ ϨⲰ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲞⲨⲚ ϢⲞϢϤ ⲘⲀϮⲪⲞϤ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲞⲒ ϮⲤⲞⲘⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀϪⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲆⲈ ⲠⲒⲤⲞⲚ ⲀⲒϮϨⲞ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲘⲀϢⲰ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲀⲚ ⲠⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲒ ϮⲚⲞⲨ ⲈϤⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀϤϢⲀⲚϪⲈⲘ ⲦⲈⲨⲔⲈⲢⲒⲀ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲢⲰⲒⲤ ⲞⲨⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲚⲀϨϮ ϬⲢⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲓ̅ⲉ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲠⲎⲒ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲪⲞⲢⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲀⲢⲬⲎ ⲚⲦⲈϮⲀⲬⲀⲒⲀ ⲦⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲐⲀϢⲞⲨ ⲈⲨⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲚⲈϪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲀⲒⲞⲨⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϦⲞⲤⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ϮⲢⲀϢⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲠⲀⲢⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲀ ⲚⲈⲘ ⲪⲞⲢⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲀⲬⲀⲒⲔⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϬⲢⲞϨ ⲚⲀⲒ ⲀⲨϪⲈⲔⲢⲰϤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨϮⲘⲦⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲪⲰⲦⲈⲚ ⲤⲞⲨⲈⲚ ⲚⲀⲒⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲀⲤⲒⲀ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲘⲀϢⲰ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚϪⲈⲀⲔⲨⲖⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲢⲒⲤⲔⲀ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨⲎⲒ. ⲕ̅ ⲤⲈϢⲒⲚⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲚⲈⲘⲎⲒ ⲀⲢⲒⲀⲤⲠⲀⲌⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎ ⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲪⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲀⲀⲤⲠⲀⲤⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲘⲈⲒ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ ⲘⲀⲢⲀⲚⲀⲐⲀ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲦⲀⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲘⲎⲚ