ⲓ̅ⲉ̅
ⲁ̅ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲪⲎ ⲠⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲦϤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲞⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲀⲒϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲒⲘⲎⲦⲒ ϨⲒⲔⲎ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲅ̅ ⲀⲒϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒϬⲒⲦϤ ϪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲚⲚⲞⲂⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀⲨⲔⲞⲤϤ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲘⲀϨⲄ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲄⲢⲀⲪⲎ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲔⲎⲪⲀ ⲒⲦⲀ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲠⲒⲒⲂ ⲋ̅ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰⲤ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲪ ⲚⲤⲞⲚ ⲈⲨⲤⲞⲠ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨϨⲞⲨⲞ ϢⲞⲠ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲆⲈ ⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ. ⲍ̅ ⲒⲦⲀ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲒⲀⲔⲰⲂⲞⲤ ⲒⲦⲀ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲏ̅ ⲈⲠϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲞⲨϦⲈ ⲀϤⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲢⲞⲒ ϨⲰ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲔⲞⲨϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲈ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϮⲈⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞⲒ ϪⲈ ⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈ ⲀⲒϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲞⲒ ⲘⲠⲈϮⲞⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ⲈⲦⲈⲚϦⲎⲦ ⲘⲠⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲒϬⲒϦⲒⲤⲒ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲀϤⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲠⲰⲤ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲒⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚϤ ϨⲀⲢⲀ ϤϢⲞⲨⲒⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ϤϢⲞⲨⲒⲦ ⲞⲚ ⲚϪⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲔⲈⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲤⲈⲚⲀϪⲈⲘⲈⲚ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲈⲚⲞⲒ ⲘⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲚⲞⲨϪ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲀⲚⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲒⲤϪⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚϤ ⲞⲨⲈⲪⲖⲎ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲦⲒ ⲞⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲒⲈ ϨⲀⲢⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲰⲚϦ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲈ ⲦⲈⲚϬⲒ ⲚⲞⲨⲚⲀⲒ ⲈⲢⲞⲚ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲦⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲚⲔⲞⲦ ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲀⲪⲘⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲔⲈⲢⲰⲘⲒ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ϦⲈⲚⲀⲆⲀⲘ ⲤⲈⲚⲀⲘⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲈⲚⲀⲰⲚϦ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲦⲀⲄⲘⲀ ⲀⲠⲀⲢⲬⲎ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲦⲀ ⲚⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϪⲒⲚⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲒⲦⲀ ⲚⲀ ⲠⲒϪⲰⲔ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲀϤϢⲀⲚϮ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲔⲰⲢϤ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϪⲞⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ⲉ̅ ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞϤ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϢⲀⲦⲈϤⲬⲀ ⲚⲈϤϪⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲠⲒϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲚϪⲀϪⲒ ϤⲚⲀⲔⲰⲢϤϤ ⲈⲦⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀϤⲈⲐⲢⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ϢⲀⲦⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ⲦⲞⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ϨⲰϤ ⲠⲒϢⲎⲢⲒ ⲈϤⲈϬⲚⲈϪⲰϤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲢⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲀϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲀⲒϤ ⲚϪⲈⲚⲎ ⲈⲦϬⲒⲰⲘⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲒⲤϪⲈ ϨⲞⲖⲰⲤ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲤⲈⲈⲢⲠⲔⲈϬⲒⲰⲘⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ. ⲗ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲨⲚⲆⲒⲚⲈⲨⲒⲚ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ϮⲘⲰⲞⲨⲦ ⲘⲘⲎⲚⲒ ϢⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲦⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲒ ⲀⲒϮ ⲞⲨⲂⲈ ⲠⲒⲐⲎⲢⲒⲞⲚ ϦⲈⲚⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲀϨⲎⲞⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲚⲤⲰ ⲢⲀⲤϮ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚⲚⲀⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈⲢⲤⲰⲢⲈⲘ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ϢⲀⲨⲦⲀⲔⲈ ⲚⲒϨⲎⲦ ⲈⲐⲚⲀⲚⲈⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲢⲎⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲪⲒⲞ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀϪⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲀⲨⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲀϢ ⲚⲤⲰⲘⲀ. ⲗ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲀⲦϨⲎⲦ ⲠⲈⲦⲈⲔⲤⲒϮ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲐⲞⲔ ⲘⲠⲀϤⲰⲚϦ ⲀϤϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲈⲔⲤⲒϮ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲈⲔⲤⲒϮ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲚⲀⲪⲢⲒ ⲦⲈ ⲈⲤⲂⲎϢ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲤⲞⲨⲞ ⲒⲦⲈ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒϪⲰⲢϪ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ϢⲀϤϮ ⲤⲰⲘⲀ ⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰϢ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒϪⲰⲢϪ ϤϮ ⲘⲠⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲗ̅ⲑ̅ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲦⲀⲒⲤⲀⲢⲜ ⲦⲀⲒⲤⲀⲢⲜ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲦ ⲤⲀⲢⲜ ⲘⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲈⲦ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒⲦⲈⲂⲚⲰⲞⲨⲒ ⲞⲨⲈⲦ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲀⲖⲀϮ ⲞⲨⲈⲦ ⲐⲀ ⲚⲒⲦⲈⲂⲦ. ⲙ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲞⲚ ⲚⲦⲈⲦⲪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲔⲀϨⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲀ ⲦⲪⲈ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲰⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲚⲀ ⲠⲔⲀϨⲒ. ⲙ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲰⲞⲨ ⲘⲠⲒⲒⲞϨ ⲞⲨⲈⲦ ⲠⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲤⲒⲞⲨ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲒⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈϤⲞⲨⲞⲦ ⲈⲤⲒⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲰⲞⲨ. ⲙ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲈ ϮⲔⲈⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲤⲈⲤⲒϮ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲤⲚⲀⲦⲰⲚⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲙ̅ⲅ̅ ⲤⲈⲤⲒϮ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲰϢ ⲤⲚⲀⲦⲰⲚⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲞⲨ ⲤⲈⲤⲒϮ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲰⲂ ⲤⲚⲀⲦⲰⲚⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ. ⲙ̅ⲇ̅ ⲤⲈⲤⲒϮ ⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲘⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ϤⲚⲀⲦⲰⲚϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲘⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲞⲚ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲙ̅ⲉ̅ ⲀⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲢⲰ ⲞⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϪⲈ ⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲀⲆⲀⲘ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲈⲨⲮⲨⲬⲎ ⲈⲤⲰⲚϦ ⲠⲒϦⲀⲈ ⲆⲈ ⲀⲆⲀⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲦⲀⲚϦⲞ. ⲙ̅ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲚ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲰϤ ⲠⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ. ⲙ̅ⲍ̅ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲔⲀϨⲒ ⲠⲈ ⲚⲢⲈⲘⲚⲔⲀϨⲒ ⲠⲒⲘⲀϨⲂ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲠⲈ. ⲙ̅ⲏ̅ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲔⲀϨⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒⲔⲈⲢⲈⲘⲚⲔⲀϨⲒ. ⲙ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲒⲢⲈⲘⲘⲪⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲒⲔⲈⲢⲈⲘⲘⲪⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲚⲈⲢⲪⲞⲢⲒⲚ ⲚⲦϨⲒⲔⲰⲚ ⲘⲠⲒⲢⲈⲘⲚⲔⲀϨⲒ ⲘⲀⲢⲈⲚⲈⲢⲪⲞⲢⲒⲚ ⲚϮϨⲒⲔⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲈⲘⲘⲪⲈ. ⲛ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲀⲚ ⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲦⲀⲔⲞ ϤⲚⲀⲈⲢⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲀⲚ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲛ̅ⲁ̅ ϨⲎⲠⲠⲈ ⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲚⲔⲞⲦ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲤⲈⲚⲀϢⲞⲂⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲛ̅ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲤⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲒⲔⲒ ⲘⲂⲀⲖ ϦⲈⲚϮϦⲀⲈ ⲚⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲄⲞⲤ ⲈⲤⲈⲘⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈϮⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲢⲈϤⲘⲰⲞⲨⲦ ⲈⲨⲈⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲤⲈⲚⲀϢⲞⲂⲦⲈⲚ. ⲛ̅ⲅ̅ ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϤϮϨⲒⲰⲦϤ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϮϨⲒⲰⲦϤ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲞⲨ. ⲛ̅ⲇ̅ ϨⲞⲦⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲘⲞⲨ ϮϨⲒⲰⲦϤ ⲚϮⲘⲈⲦⲀⲐⲘⲞⲨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲀⲨⲰⲘⲔ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲈⲨϬⲢⲞ. ⲛ̅ⲉ̅ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲠⲈⲔϬⲢⲞ ⲪⲘⲞⲨ ⲀⲤⲐⲰⲚ ⲦⲈⲔⲤⲞⲨⲢⲒ ⲪⲘⲞⲨ. ⲛ̅ⲋ̅ ⲦⲤⲞⲨⲢⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲪⲚⲞⲂⲒ ⲠⲈ ⲦϪⲞⲘ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲂⲒ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲠⲈ. ⲛ̅ⲍ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲆⲈ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲎⲠ ⲪⲀⲒ ⲈⲦϮ ⲘⲠⲒϬⲢⲞ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲛ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲘⲈⲚⲢⲀϮ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲔⲒⲘ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲠⲒϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϦⲒⲤⲒ ϤϢⲞⲨⲒⲦ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ.