ⲓ̅ⲇ̅
ⲁ̅ ϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲀϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲬⲞϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ. ⲃ̅ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϪⲈ ϤⲤⲀϪⲒ ⲚϨⲀⲚⲘⲨⲤⲦⲎ ⲢⲒⲞⲚ. ⲅ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲀϤⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲞⲘϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ. ⲇ̅ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲚⲞⲨⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲉ̅ ϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲀⲀ ⲠⲈⲦⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲒⲘⲎⲦⲒ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲒⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϬⲒ ⲚⲞⲨⲔⲰⲦ. ⲋ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲞⲨ ⲚϨⲎⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲒϢⲦⲈⲘⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲈⲘⲒ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲒⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲂⲰ. ⲍ̅ ⲞⲘⲰⲤ ⲚⲒⲀⲦⲮⲨⲬⲎ ⲈⲨϮ ⲚⲦⲞⲨⲤⲘⲎ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲤⲎⲂⲒ ⲚϪⲰ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲔⲨⲐⲀⲢⲀ ⲀⲨϢⲦⲈⲘϢⲒⲂϮ ⲚⲦⲞⲨⲤⲘⲎ ⲠⲰⲤ ⲤⲈⲚⲀⲈⲘⲒ ⲈⲠⲈⲦⲞⲨϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲒⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲞⲨⲈⲢⲔⲨⲐⲀⲢⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲏ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲤⲀⲖⲠⲒⲄⲜ ϮⲚⲞⲨⲤⲘⲎ ⲈⲤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲤⲈⲂⲦⲰⲦϤ ⲈⲠⲠⲞⲖⲈⲘⲞⲤ. ⲑ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲖⲀⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲦⲈⲘϪⲈ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲰⲤ ⲤⲈⲚⲀⲈⲘⲒ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲠⲀⲎⲢ. ⲓ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϢⲖⲰⲖ ⲚⲤⲘⲎ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲤⲘⲎ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲦⲈⲘⲈⲘⲒ ⲈⲦϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϮⲤⲘⲎ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈⲒⲞⲒ ⲘⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲎⲒ ϤⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲘⲂⲀⲢⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲦⲞⲦ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲬⲞϨ ⲚⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲠⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲔⲰϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲞⲨⲞ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲘⲀⲢⲈϤⲦⲰⲂϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲒⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϢⲀⲚⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈⲦⲦⲰⲂϨ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲆⲈ ϤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲞⲨⲦⲀϨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈϮⲚⲀⲀⲒϤ ϮⲚⲀⲦⲰⲂϨ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϮⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲆⲈ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲈϨⲎⲦ ϮⲚⲀⲈⲢⲮⲀⲖⲒⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϮⲚⲀⲈⲢⲮⲀⲖⲒⲚ ⲆⲈ ⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲈϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲔϢⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲈⲦϪⲰⲔ ⲘⲪⲘⲀ ⲘⲠⲒⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲰⲤ ϤⲚⲀϪⲈ ⲠⲒⲀⲘⲎⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲔϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲠⲈⲦⲈⲔϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϤⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲘⲈⲚ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲔϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ϤⲔⲎⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲈ ϮⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲞⲨⲰϢ ⲈϪⲈ ⲈⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲀⲔⲀϮ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲈⲢⲔⲀⲦⲎⲬⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲞⲨⲐⲂⲀ ⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ. ⲕ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲀⲖⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲢⲒⲀⲖⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲎ ϪⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϨⲒ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲈ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲔⲈⲖⲀⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲔⲈⲤⲪⲞⲦⲞⲨ ϮⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲒⲖⲀⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲰⲒ ⲠⲈϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲒⲖⲀⲤ ⲚⲀⲨⲬⲎ ⲈⲨⲘⲎⲒⲚⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ϮⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲬⲎ ⲚⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲞⲨⲚ ⲀⲤϢⲀⲚⲒ ⲈⲨⲘⲀ ⲚϪⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈⲤⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲚⲤⲈⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈϨⲀⲚⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲒⲈ ϨⲀⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀϪⲞⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲢⲈ ⲚⲀⲒ ⲖⲞⲂⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲈⲨⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲒ ⲆⲈ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲒⲈ ⲞⲨⲒⲆⲒⲰⲦⲎⲤ ⲤⲈⲚⲀⲤⲀϨⲰϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲤⲈⲚⲀϦⲈⲦϦⲰⲦϤ ⲚϪⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲤⲈⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϤⲚⲀϨⲒⲦϤ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϨⲞ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰϢⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ⲞⲚⲦⲰⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲀⲤⲠⲒ ⲚⲖⲀⲤ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲔⲰⲦ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲒⲦⲈ ⲠⲈⲦⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲂⲂ ⲒⲈ ⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲄⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲒⲚ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲦⲎⲤ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲬⲀⲢⲰϤ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲀϪⲒ ⲆⲈ ⲞⲨⲦⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲆⲈ ⲂⲒⲈ ⲄⲘⲀⲢⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ. ⲗ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲈϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲠⲒϨⲞⲨⲒⲦ ⲘⲀⲢⲈϤⲬⲀⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϬⲒⲤⲂⲰ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲤⲈϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲚⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϢⲀⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲄⲀⲢ ⲪⲀ ⲪⲰⲢϪ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲀ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨⲬⲀⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲚⲤⲈⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲘⲒ ⲈⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲈⲚ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲚⲞⲨⲎⲒ ⲞⲨϢⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ⲋ̅ ϢⲀⲚ ⲈⲦⲀ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϢⲀⲚ ⲈⲦⲀϤⲪⲞϨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲠⲈ ⲒⲈ ⲞⲨⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲠⲈ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈϮⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲦⲈ. ⲗ̅ⲏ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲤⲈⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲬⲞϨ ⲈⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲦⲀϨⲚⲞ ⲈⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ. ⲙ̅ ϨⲰⲂ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲨⲐⲎϢ.