ⲓ̅ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲀⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲖⲀⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲀ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲒⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨϨⲞⲘⲦ ⲈϤⲤⲈⲚⲤⲈⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲔⲨⲘⲂⲀⲖⲞⲚ ⲈϤⲈϢⲖⲎⲖⲞⲨⲒ. ⲃ̅ ⲔⲀⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲎⲒ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲈⲒⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲒ ⲦⲎⲢϤ ⲔⲀⲚ ⲈⲢⲈ ⲪⲚⲀϨϮ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲞⲦ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲈⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲚϨⲀⲚⲦⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲖⲒ. ⲅ̅ ⲔⲀⲚ ⲀⲒϢⲀⲚϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲢⲞⲨⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀϮ ⲘⲠⲀⲔⲈⲤⲰⲘⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϮϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ. ⲇ̅ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ϢⲀⲤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ϢⲀⲤⲈⲢϨⲈⲖϪⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲀⲤⲬⲞϨ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲀⲤⲈⲢⲠⲈⲢⲠⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲀⲤϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ. ⲉ̅ ⲘⲠⲀⲤϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲘⲠⲀⲤⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲚⲞⲨⲤ ⲘⲠⲀⲤϪⲰⲚⲦ ⲘⲠⲀⲤⲘⲈⲨⲒ ⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲋ̅ ⲘⲠⲀⲤⲢⲀϢⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ϢⲀⲤⲢⲀϢⲒ ⲆⲈ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲘⲎⲒ. ⲍ̅ ϢⲀⲤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀⲤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚⲦⲞⲦⲤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲏ̅ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲀⲤϨⲈⲒ ⲈⲚⲈϨ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲒⲀ ⲤⲈⲚⲀⲔⲰⲢϤ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲖⲀⲤ ⲤⲈⲚⲀⲖⲞϪⲞⲨ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲈⲘⲒ ⲠⲈ ϤⲚⲀⲔⲰⲢϤ. ⲑ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲄⲀⲢ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ⲦⲈⲚⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲒⲚ. ⲓ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲦⲈⲖⲒⲞⲚ ⲠⲒⲀⲠⲞⲘⲈⲢⲞⲤ ϤⲚⲀⲔⲰⲢϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ⲚⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲚⲀⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ⲚⲀⲒⲘⲈⲨⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲖⲞⲨ ϨⲞⲦⲈ ⲈⲦⲀⲒⲈⲢⲢⲰⲘⲒ ⲀⲒⲔⲰⲢϤ ⲚⲚⲀ ϮⲘⲈⲦⲀⲖⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲒⲀⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲞⲚⲦⲈⲚ ⲦⲞⲦⲈ ⲦⲈⲚⲚⲀⲚⲀⲨ ⲚϨⲞ ⲞⲨⲂⲈ ϨⲞ ⲀⲒⲈⲘⲒ ϮⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲆⲈ ϮⲚⲀⲈⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲀⲒⲄ ⲤⲈⲤⲘⲞⲚⲦ ⲪⲚⲀϨϮ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲦⲀⲄⲀⲠⲎ ⲠⲈⲐⲚⲀⲀϤ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲠⲈ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ.