ⲓ̅ⲃ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲃ̅ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲈⲐⲚⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ϦⲀ ⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲚⲀⲦϦⲢⲰⲞⲨ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ϮⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲈϤⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲚⲀⲐⲈⲘⲀ ⲠⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈϨⲖⲒ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲒⲘⲎϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈϤⲞⲨⲀⲂ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲦⲞⲒ ⲆⲈ ⲘⲪⲰϢ ⲈⲨϢⲞⲠ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲢⲰ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲦⲞⲒ ⲘⲪⲰϢ ⲈⲨϢⲞⲠ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚⲒⲀ ⲈⲠⲀⲒϬⲞⲒⲤ ⲢⲰ ⲠⲈ. ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲦⲞⲒ ⲘⲪⲰϢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲠⲀⲒⲚⲞⲨϮ ⲢⲰ ⲠⲈ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲤⲈϮ ⲚⲀϤ ⲘⲪⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ. ⲏ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϢⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲀⲒ. ⲑ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲢⲰ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϨⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲢⲰ ⲞⲚ. ⲓ̅ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚϪⲞⲘ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲨⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲒⲀ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲚⲂⲰⲖ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲖⲀⲤ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲞⲨⲈⲢⲘⲎⲚⲒⲀ ⲚⲖⲀⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲠⲀⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲢⲰ ⲠⲈ ⲈϤⲪⲰϢ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀϤ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲈⲦⲀⲚϬⲒⲰⲘⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲒⲦⲈ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲒⲦⲈ ⲂⲰⲔ ⲒⲦⲈ ⲢⲈⲘϨⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲀⲨⲦⲤⲞⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲘⲎϢ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ϮϬⲀⲖⲞϪ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨϪⲒϪ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲞⲨ ⲠⲀⲢⲀ ⲦⲞⲨⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲠⲒⲘⲀϢϪ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲞⲨ ⲠⲀⲢⲀ ⲦⲞⲨⲦⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲦⲈ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲚⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ⲞⲨⲂⲀⲖ ⲠⲈ ⲚⲈⲀϤⲐⲰⲚ ϨⲰϤ ⲠⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲤⲰⲦⲈⲘ ⲦⲎⲢϤ ⲠⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ϨⲰϤ ⲠⲒϢⲰⲖⲈⲘ. ⲓ̅ⲏ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲰ ⲚⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲞⲨⲰϢ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲚⲈ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲈⲀϤⲐⲰⲚ ϨⲰϤ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲘⲈⲚ ⲚⲈⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲂⲀⲖ ϪⲞⲤ ⲚϮϪⲒϪ ϪⲈ ϮⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲞ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϮⲀⲪⲈ ⲚⲚⲒϬⲀⲖⲀⲨϪ ϪⲈ ϮⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲈⲦⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲤⲈⲞⲒ ⲚϪⲰⲂ ⲚⲀⲒ ϨⲀⲚⲀⲚⲀⲄⲔⲈⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ϪⲈ ⲤⲈϢⲎϢ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚϮ ⲚⲰⲞⲨ ⲚⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϪⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲈⲤⲀⲒ ⲘⲘⲀⲨ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲤⲀⲒⲰⲞⲨ ⲚⲦⲀⲚ ⲤⲈⲈⲢⲬⲢⲒⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲐⲈⲦ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲈⲀϤϮ ⲚⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲦⲀⲒⲞ ⲘⲪⲎ ⲈⲦϢⲀⲦ. ⲕ̅ⲉ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘⲪⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲚⲞⲨⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϬⲒⲘⲔⲀϨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϬⲒⲘⲔⲀϨ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲈⲖⲞⲤ ϬⲒⲰⲞⲨ ϢⲀⲢⲈ ⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲢⲀϢⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲘⲈⲖⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲀⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ϢⲞⲢⲠ ϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲪⲘⲀϨ Ⲃ- ϨⲀⲚⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲪⲘⲀϨ ⲄϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲚⲀⲒ ϨⲀⲚϪⲞⲘ ⲒⲦⲀ ϨⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲦⲞⲦⲞⲨ ϨⲀⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤⲈⲢϨⲈⲘⲒ ϨⲀⲚⲄⲈⲚⲞⲤ ⲚⲖⲀⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢϪⲞⲘ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲀⲚϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲀⲖϬⲞ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲤⲀϪⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲖⲀⲤ ⲘⲎ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲘⲈⲚⲈⲨⲒⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲬⲞϨ ⲆⲈ ⲈⲚⲒϨⲘⲞⲦ ⲈⲐⲚⲀⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲒ ⲞⲚ ϮⲚⲀⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲔⲈⲘⲰⲒⲦ ⲈⲚⲀⲀϤ ⲚϨⲞⲨⲞ.