ⲓ̅ⲁ̅
ⲁ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈϮⲞⲚⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ϮⲦⲀⲒⲞ ⲆⲈ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒϮ ⲚⲚⲒⲠⲀⲢⲀⲆⲞⲤⲒⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ. ⲅ̅ ϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲦⲀⲪⲈ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀⲪⲈ ⲆⲈ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲠⲈ ⲦⲀⲪⲈ ⲆⲈ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲇ̅ ⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲦⲰⲂϨ ⲒⲈ ⲈϤⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ⲈⲢⲈ ϪⲰϤ ϨⲰⲂⲤ ⲈϤϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲦⲈϤⲀⲪⲈ. ⲉ̅ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲤⲦⲰⲂϨ ⲒⲈ ⲈⲤⲈⲢⲠⲢⲞⲪⲎ ⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚϪⲰⲤ ϨⲰⲂⲤ ⲀⲚ ⲤϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲦⲈⲤⲀⲪⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲢⲰ ⲠⲈ ⲚⲐⲎ ⲈⲦⲈ ϪⲰⲤ ϦⲞⲔϨⲤ. ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀϨⲈⲂⲤ ϪⲰⲤ ⲒⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϦⲞⲔϨϤ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨϢⲰϢ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈϪⲈⲂⲤ ϪⲰⲤ ⲒⲈ ⲈϦⲞⲔϨϤ ⲒⲈ ⲘⲀⲢⲈⲤϨⲈⲂⲤ ϪⲰⲤ. ⲍ̅ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲀϤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲂⲤ ϪⲰϤ ϪⲈ ⲞⲨϨⲒⲔⲰⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲠⲈ. ⲏ̅ ⲚⲈⲦⲀⲨⲈⲚ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲑ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲈⲦⲀⲨⲤⲈⲚⲦ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲬⲀ ⲞⲨⲈⲢϢⲰⲚ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲤⲀⲪⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲰⲘⲒ ⲬⲰⲢⲒⲤ ⲤϨⲒⲘⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲈ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲀⲚⲈⲂⲞⲖ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲀϨⲀⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲀⲤⲤϢⲈ ⲚⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲐⲢⲈⲤⲦⲰⲂϨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϪⲰⲤ ϨⲞⲂⲤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ϮⲪⲨⲤⲒⲤ ϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲢⲈ ϪⲰϤ ϢⲎⲞⲨ ⲞⲨϢⲰϢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲓ̅ⲉ̅ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲢⲈ ϪⲰⲤ ϢⲎⲞⲨ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲤ ⲠⲈ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲨϮ ⲘⲠⲒϤⲰⲒ ⲚⲀⲤ ⲚⲦϢⲈⲂⲒⲰ ⲚⲞⲨⲈⲢϢⲰⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲨⲒ ⲈⲈⲢⲢⲈϤϢϬ ⲚⲎⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲔⲀϨⲤ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ⲈⲒϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲒⲐⲘⲀⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲠⲈⲦⲤⲰⲦⲠ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲐⲈⲂⲒⲎⲞⲨⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲚϢⲞⲢⲠ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϨⲀⲚⲪⲰⲢϪ ⲈⲨϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲰϮ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈϨⲀⲚϨⲈⲢⲈⲤⲒⲤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲒⲤⲰⲦⲠ ϨⲰⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ. ⲕ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲐⲰⲞⲨϮ ⲞⲨⲚ ϨⲒ ⲞⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲔⲨⲢⲒⲀⲔⲞⲚ ⲚⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲈⲞⲨⲞⲘϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦϨⲞⲔⲈⲢ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦⲐⲀϦⲒ ⲆⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲘⲎ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ⲎⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰ ϢⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲪⲢⲞⲚⲒⲚ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀϪⲞϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲚϮⲚⲀⲐⲘⲀⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀⲒⲦⲎⲒϤ ⲈⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϦⲈⲚⲠⲒϪⲰⲢϨ ⲈⲚⲀⲨⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀϤϬⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲀϤⲪⲀϢϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϪⲞⲤ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲦⲎⲒϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲈⲠϪⲒⲚⲈⲢⲠⲀⲘⲈⲨⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲔⲈⲀⲪⲞⲦ ⲘⲈⲚⲈⲚⲤⲀ ⲠⲒⲆⲒⲠⲚⲞⲚ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ϮⲆⲒⲀⲐⲎⲔⲎ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲦⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲤⲚⲞϤ ⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲦϤ ⲚⲤⲞⲠ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲤⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲘⲈⲨⲒ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲤⲞⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲘⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ⲘⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲪⲘⲞⲨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϢⲀⲦⲈϤⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲘⲠϢⲀ ⲈϤⲈϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲞⲒ ⲚⲈⲚⲞⲬⲞⲤ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲤⲚⲞϤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲒⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲪⲞⲦ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦⲤⲰ ⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲤⲰ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲚⲀϤ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲀⲚ ⲗ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲘⲞⲔϨ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚϪⲈⲞⲨⲘⲎϢ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲚⲀⲚⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲨⲚⲀϮ ϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲈϤϮϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϨⲒⲦⲈⲚ ⲘⲠϨⲀⲠ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲗ̅ⲅ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϢⲀⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲞϨⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦϨⲞⲔⲈⲢ ⲘⲀⲢⲈϤⲞⲨⲰⲘ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲎⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲨϨⲀⲠ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲈⲒⲈⲐⲀϢⲞⲨ.