ⲓ̅
ⲁ̅ ⲚϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲈⲘⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲈⲚⲒⲞϮ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲨⲬⲎ ϦⲀ ϮϬⲎⲠⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲤⲒⲚⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲒⲞⲘ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϬⲒⲰⲘⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϦⲈⲚϮϬⲎⲠⲒ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲪⲒⲞⲘ. ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲀⲒϦⲢⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲀⲨⲞⲨⲞⲘⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲒⲤⲰ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲀⲨⲤⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲨⲤⲰ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲎ ⲘⲠⲈⲦⲢⲀ ⲈⲤⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϮⲠⲈⲦⲢⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲉ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲠⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲀⲨⲪⲰϢ ⲄⲀⲢ ⲚϨⲢⲎⲒ ϨⲒ ⲠϢⲀϤⲈ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲀⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲢⲈϤⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲚⲎ ⲈⲢⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲚ. ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲚϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎ ⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲀϤϨⲈⲘⲤⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲖⲀⲞⲤ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲰⲞⲨⲚⲞⲨ ⲈⲤⲰⲂⲒ. ⲏ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲀⲨⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨϨⲈⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚϪⲈⲔⲄ ⲚϢⲞ. ⲑ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲀⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲚⲚⲒϨⲞϤ. ⲓ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲢⲈϤⲈⲢⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲀⲨⲬⲢⲈⲘⲢⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲀⲔⲞ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲢⲈϤⲦⲀⲔⲞ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲨⲠⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲀⲨⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲆⲈ ⲚⲀⲚ ⲈⲨⲤⲂⲰ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲠϪⲰⲔ ⲚⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲚⲦⲀⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ϤⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϤϨⲈⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲦⲀϨⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ⲚⲢⲰⲘⲒ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤⲚⲀⲬⲀ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϤⲈϮⲦⲞⲦϤ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲀⲤⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϤⲀⲒ ϢⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲀϮ ⲪⲰⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ϮⲘⲈⲦϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ ⲘⲀϨⲀⲠ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲈϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈϮⲈⲨⲖⲞⲄⲒⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲎ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲒⲰⲒⲔ ⲈⲦⲈⲚⲪⲰϢ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲎ ϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲚⲦⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲍ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲚⲞⲨⲰⲒⲔ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲤⲰⲘⲀ ϦⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ⲀⲚⲞⲚ ⲄⲀⲢ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲦⲈⲚϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲰⲒⲔ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲒⲤⲖ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲘⲎ ⲚⲎ ⲀⲚ ⲈⲐⲞⲨⲰⲘ ⲚⲚⲒϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲈⲦⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲒⲈ ϪⲈ ⲞⲨ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲕ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲞⲨϢⲰⲦ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚϪⲈⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲨϢⲰⲦ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲚ ⲚϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲤⲰ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲀⲪⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲦⲢⲀⲠⲈⲌⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲆⲈⲘⲰⲚ. ⲕ̅ⲃ̅ ϢⲀⲚ ⲀⲚⲚⲀϮⲬⲞϨ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϪⲰⲢⲒ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲤϢⲈ ⲚⲈⲢ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒⲚ ⲈⲈⲢ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲔⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲠⲈⲦⲈⲪⲰϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲤⲀⲪⲀ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲕ̅ⲉ̅ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨϮ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲀⲔⲈⲖⲖⲞⲤ ⲞⲨⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲪⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤⲘⲞϨ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲐⲰϨⲈⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲘⲀϢⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨⲚⲀⲬⲀⲨ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞⲘⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲞⲨϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲢⲞⲨⲰⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲕ̅ⲑ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲚⲐⲰⲔ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲐⲀ ⲠⲈⲔϢⲪⲎⲢ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲦⲀⲘⲈⲦⲢⲈⲘϨⲈ ⲤⲈⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲔⲈⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ. ⲗ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ϮϬⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲤⲈϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲈϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲒⲦⲈ ⲞⲨⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰⲘ ⲒⲦⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰ ⲒⲦⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲔⲈϨⲰⲂ ⲀⲢⲒ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲠϮⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦϬⲢⲞⲠ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰ ⲈⲦⲈ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϮⲢⲀⲚⲀϤ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϮⲔⲰϮ ⲀⲚ ⲚⲤⲀⲦⲀⲚⲞϤⲢⲒ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲐⲀ ⲚⲒⲘⲎϢ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲚⲞϨⲈⲘ.