ⲑ̅
ⲁ̅ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲢⲈⲘϨⲈ ⲀⲚ ⲘⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲎ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ϮⲞⲒ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲀⲚ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲞⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϮⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲦⲀⲘⲈⲦⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲅ̅ ⲦⲀⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲘⲘⲞⲒ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ. ⲇ̅ ⲘⲎ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲰ. ⲉ̅ ⲘⲎ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲚ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲈⲐⲢⲈ ⲞⲨⲤⲰⲚⲒ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲞϢⲒ ⲚⲤⲰⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲤⲈⲠⲒ ⲚⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲔⲎⲪⲀ. ⲋ̅ ϢⲀⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦ ⲚⲈⲘ ⲂⲀⲢⲚⲀⲂⲀⲤ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲚ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢϨⲰⲂ. ⲍ̅ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀϤⲈⲢⲘⲀⲦⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲞⲨϤ ⲚⲞⲮⲰⲚⲒⲞⲚ ⲈⲚⲈϨ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀϤϬⲞ ⲚⲞⲨⲒⲀϨⲀⲖⲞⲖⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲀϤⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲞⲨⲦⲀϨ ⲒⲈ ⲚⲒⲘ ⲈϢⲀϤⲘⲞⲚⲒ ⲚⲞⲨⲞϨⲒ ⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲢⲰϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞϨⲒ. ⲏ̅ ⲘⲎ ⲀⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲒ ϢⲀⲚ ⲠⲒⲔⲈⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲐⲞϤ ϤϪⲰ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲚ. ⲑ̅ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲘⲰⲨⲤⲎⲤ ϪⲈ ⲚⲚⲈⲔϮ ⲤⲀⲬⲞⲖ ⲈϨⲢⲈⲚ ⲈϨⲈ ⲈϤϨⲒ ⲘⲎ ⲀⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲀ ⲚⲒⲈϨⲰⲞⲨ ⲓ̅ ϢⲀⲚ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲀϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲐⲂⲎ ⲦⲈⲚ ⲈⲦⲀⲨⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲂⲎⲦⲈⲚ ϪⲈ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲤⲬⲀⲒ ⲚⲦⲈϤⲤⲬⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦϨⲒ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲈϬⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲚⲤⲒϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲚϢⲀⲚⲰⲤϦ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲈⲦϬⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲀⲚⲞⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠⲈⲚⲬⲢⲀⲤⲐⲈ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϮ ϨⲖⲒ ⲚϬⲢⲞⲠ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲚⲒⲈⲢⲪⲎⲞⲨⲒ ϢⲀⲨⲞⲨⲰⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲎ ⲈⲐⲘⲎⲚ ⲈⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ ϢⲀⲨⲪⲰϢ ⲈϨⲢⲀⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲀⲚⲈⲢϢⲰⲞⲨϢⲒ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀϤⲐⲰϢ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲰⲚϦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲘⲠⲒⲈⲢⲬⲢⲀⲤⲐⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲈⲦⲀⲒⲤϦⲈ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲘⲞⲨ ⲒⲈ ⲠⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲖⲒ ϢⲞⲨⲰϤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲀⲒϢⲀⲚϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲞⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲰⲒ ⲞⲨⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲒ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲒϢⲦⲈⲘϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲒⲒⲢⲒ ⲘⲪⲀⲒ ⲈϨⲚⲎⲒ ⲒⲈ ⲞⲨⲞⲚϮ ⲂⲈⲬⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲒⲤϪⲈ ⲈϨⲚⲎⲒ ⲀⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲠⲈⲦⲀⲨⲦⲈⲚϨⲞⲨⲦ ⲈⲢⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀϢ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲂⲈⲬⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲈⲒϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲦⲀⲬⲀ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲀϬⲚⲈ ⲦⲀⲠⲀⲚⲎ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲬⲢⲀⲤⲐⲈ ⲘⲠⲀⲒⲈⲢϢⲒϢⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲒⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲒⲀⲒⲦ ⲘⲂⲰⲔ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒϨⲞⲨⲞ. ⲕ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲈⲒⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚϮⲬⲎ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲈⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲀⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒⲬⲎ ϦⲀ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚⲚⲒⲀⲚⲞⲘⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲢⲈϤϢⲰⲚⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϪⲈⲘϨⲎⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲢⲎϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲀⲚⲦⲰⲤ ⲚⲦⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϮⲒⲢⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈⲢⲞϤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϬⲞϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ ⲤⲈϬⲞϪⲒ ⲘⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲈϢⲀϤϬⲒ ⲘⲠⲒⲂⲀⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ϬⲞϪⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀϨⲞ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈⲢⲀⲄⲰⲚⲒⲌⲈⲤⲐⲈ ϢⲀϤⲀⲘⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϬⲒ ⲚⲞⲨⲬⲖⲞⲘ ⲈϤⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲀⲦⲦⲀⲔⲞ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϬⲞϪⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲰⲠ ⲀⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϮϮ ϨⲰⲤ ⲈⲒϨⲒⲞⲨⲒ ⲀⲚ ⲈⲠⲒⲀⲎⲢ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲰϤⲒ ⲘⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲞϨ ϮⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲈⲀⲒϨⲒⲰⲒϢ ⲚϨⲀⲚⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲚⲤⲈϪⲈⲘⲦ ⲈⲒⲞⲒ ⲚⲀⲆⲞⲔⲒⲘⲞⲤ.