ⲏ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒϢⲰⲦ ⲆⲈ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲈⲘⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲠⲈⲘⲒ ϢⲀϤϬⲒⲤⲒ ϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲆⲈ ϢⲀⲤⲔⲰⲦ. ⲃ̅ ⲪⲎ ⲈⲦϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲒⲈⲘⲒ ⲈϨⲖⲒ ⲘⲠⲀⲦⲈϤⲈⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϢⲈ ⲚⲈⲘⲒ ⲘⲘⲞϤ. ⲅ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ϨⲖⲒ ⲠⲈ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲞⲨⲀⲒ. ⲉ̅ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲈⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲞⲨϮ ⲒⲦⲈ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲪⲈ ⲒⲦⲈ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϬⲞⲒⲤ. ⲋ̅ ⲚⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲈⲘⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲄⲀⲢ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲔⲀϨⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲤⲈⲞⲨⲰⲘ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲤϢⲰⲚⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϢⲀⲤϬⲰϦⲈⲘ. ⲏ̅ ⲞⲨϦⲢⲈ ⲆⲈ ⲀⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀϨⲞⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚϢⲦⲈⲘⲞⲨⲰⲘ ⲦⲈⲚⲚⲀϬⲢⲞϨ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚϢⲀⲚⲞⲨⲰⲘ ⲦⲈⲚⲚⲀⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲀⲚ. ⲑ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲆⲈ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲪⲀⲒ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϬⲢⲞⲠ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ. ⲓ̅ ⲀϤϢⲀⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲔ ⲚϪⲈⲞⲨⲀⲒ ϦⲀ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲞⲦϤ ⲈⲔⲢⲰⲦⲈⲂ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲀ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲬⲒ ⲦⲈϤⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲤⲞⲒ ⲚⲢⲈϤϢⲰⲚⲒ ⲤⲚⲀⲔⲰⲦ ⲈⲠϪⲒⲚⲐⲢⲈϤⲞⲨⲈⲘ ϢⲰⲦ ⲚⲒⲆⲰⲖⲞⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲀϤⲦⲀⲔⲞ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲪⲎ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲔⲈⲘⲒ ⲠⲒⲤⲞⲚ ⲈⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲒϢⲒ ⲈⲦⲞⲨⲤⲨⲚⲎⲆⲈⲤⲒⲤ ⲈⲦϢⲰⲚⲒ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨϦⲢⲈ ⲈⲐⲚⲀⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲒⲚ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲚⲀⲞⲨⲈⲘ ⲀϤ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϢⲦⲈⲘⲈⲢⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲒⲌⲒⲚ ⲘⲠⲀⲤⲞⲚ.