ⲍ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲤϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈϢⲦⲈⲘϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲤϨⲒⲘⲒ. ⲃ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲬⲀ ⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲀⲢⲈ ϮⲞⲨⲒ ϮⲞⲨⲒ ⲬⲀ ⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲚⲀⲤ. ⲅ̅ ⲠⲒϨⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞϤ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲀⲢⲈⲤϮ ⲘⲠⲈⲦⲈⲢⲞⲤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲇ̅ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲤ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒϨⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ⲞⲚ ⲠⲒⲔⲈϨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲦⲈ. ⲉ̅ ⲘⲠⲈⲢϤⲈϪ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲀⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϮⲘⲀϮ ⲠⲢⲞⲤ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲢⲞϤⲦ ⲈϮⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲨⲘⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦⲀⲦⲐⲰⲦ. ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲤⲨⲚⲄⲚⲰⲘⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲀⲚ. ⲍ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲰⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲢⲎϮ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲚⲞⲦⲈϤ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲒⲔⲈⲢⲎϮ. ⲏ̅ ϮϪⲰ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲘⲠⲞⲨϬⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲬⲎⲢⲀ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲨϢⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲑ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲤⲈⲚⲀϢⲈⲢⲈⲄⲔⲢⲀⲦⲈⲨⲈⲤⲐⲈ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϬⲒ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲄⲀⲢ ⲈϬⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲤⲈϬⲒⲬⲢⲰⲘ. ⲓ̅ ⲚⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲨϬⲒ ϮϨⲞⲚϨⲈⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲦⲈⲤϢⲦⲈⲘⲪⲰⲢϪ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲀⲚⲪⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈⲤⲞϨⲒ ⲚⲞⲨⲈϢⲈⲚ ϬⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲘⲀⲢⲈⲤϨⲰⲦⲠ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒϨⲀⲒ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘⲬⲀ ϮⲤϨⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲰⲞⲨ ⲀⲚⲞⲔ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲐⲀⲒ ⲈⲤϮⲘⲀϮ ⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲬⲀⲤ ⲚⲤⲰϤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲚⲀⲦⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈϤϮⲘⲀϮ ⲈϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘⲀⲤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲤⲬⲀ ⲠⲒϨⲀⲒ ⲚⲤⲰⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀϤⲦⲞⲨⲂⲞ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠⲒϨⲀⲒ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲤⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚϪⲈϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲚⲀⲐⲚⲀϨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲀⲢⲀ ⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲤⲈϬⲀϦⲈⲘ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲤⲈⲞⲨⲀⲂ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ ⲚⲀⲪⲰⲢϪ ⲘⲀⲢⲈϤⲪⲰⲢϪ ⲚϤⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲞⲚ ⲒⲈ ϮⲤⲰⲚⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲢⲈⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ⲐⲰⲚ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲦⲈⲢⲀϢⲚⲞϨⲈⲘ ⲘⲠⲈϨⲀⲒ ⲒⲈ ⲀⲔⲤⲰⲞⲨⲚ ⲐⲰⲚ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲢⲎⲞⲨ ⲬⲚⲀϢⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲦⲈⲔⲤϨⲒⲘⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲒⲘⲎϮ ⲈⲠⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲐⲀϢϤ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲀϨⲈⲘ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲀⲢⲈϤⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲤⲞⲨⲂⲎⲦ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲤⲈⲔ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲚⲀϤ ⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤⲤⲞⲨⲂⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲄⲀⲢ ϨⲖⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ϨⲖⲒ ⲦⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲀⲢⲈϨ ⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲐⲰϨⲈⲘ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈϤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈⲔ ⲈⲔⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲤⲈⲢⲘⲈⲖⲒ ⲚⲀⲔ ⲀⲖⲖⲀ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞⲔ ⲈⲈⲢⲢⲈⲘϨⲈ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲠⲒⲂⲰⲔ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈϤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲀⲠⲈⲖⲈⲨⲐⲈⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲠⲒⲢⲈⲘϨⲈ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈϤ ⲞⲨⲂⲰⲔ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲨϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲞⲨⲦⲒⲘⲎ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲂⲰⲔ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲘⲈϤ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ϦⲀⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲒⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲘⲘⲞⲚϮ ⲞⲨⲀϨⲤⲀϨⲚⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲆⲈ ⲠⲈϮϮ ⲘⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲈⲀⲨⲚⲀⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲐⲢⲒϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲋ̅ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϪⲈ ⲚⲀⲚⲈⲤ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲐⲢⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲔⲤⲞⲚϨ ⲈⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲠⲈⲢⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲂⲞⲖⲔ ⲔⲂⲎⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲠⲈⲢⲔⲰϮ ⲚⲤⲀⲤϨⲒⲘⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲔⲀⲚ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲔϢⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲈⲔⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲤϢⲀⲚϬⲒ ⲚϪⲈϮⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲘⲠⲀⲤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲨⲈϬⲒ ⲆⲈ ⲚⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲦⲞⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚϪⲈⲚⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϮⲀⲤⲞ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲤⲎⲞⲨ ⲘⲠⲰⲢϤ ⲠⲈ ⲦⲞⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲞⲨ ⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲤⲈⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲰⲞⲨ. ⲗ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲢⲒⲘⲒ ϨⲰⲤ ⲚⲤⲈⲢⲒⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲈⲦⲢⲀϢⲒ ϨⲰⲤ ⲚⲤⲈⲢⲀϢⲒ ⲀⲚ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲰⲠ ϨⲰⲤ ⲚⲤⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲀⲚ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲬⲢⲀⲤⲐⲈ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲚⲤⲈⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲬⲢⲀⲤⲐⲈ ⲀⲚ ϤⲚⲀⲤⲒⲚⲒ ⲄⲀⲢ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲬⲎⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲗ̅ⲃ̅ ϮⲞⲨⲈϢ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲢⲰⲞⲨϢ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈϤϬⲒ ⲀϤϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲚⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ϤⲚⲀⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤϬⲒ ⲀϤϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ϤⲚⲀⲢⲀⲚⲀⲤ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ. ⲗ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ϤⲪⲎϢ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲦⲈⲘⲠⲈⲤϬⲒ ⲚⲈⲘ ϮⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲤϬⲒ ⲀⲤϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲚⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲠⲈⲤⲤⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲤⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲐⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀⲤϬⲒ ⲀⲤϤⲒⲢⲰⲞⲨϢ ϦⲀ ⲚⲀ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲰⲤ ⲤⲚⲀⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ. ⲗ̅ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲈⲦⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲬⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀϨⲒⲞⲨⲒ ⲚⲞⲨϨⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲬⲎⲘⲀ ϢⲰⲠⲒ ⲈϤⲤⲞⲨⲂⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲦⲞⲚ ⲘⲘⲞⲨⲚ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦϬⲒϨⲢⲀϤ ⲗ̅ⲋ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲨⲒ ⲈϬⲒϢⲒⲠⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈϤⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈϢⲰⲠ ⲀϤϢⲀⲚⲈⲢⲀⲔⲘⲎ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈⲦⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲰⲠⲒ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲀⲢⲈϤⲀⲒϤ ⲚϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲀⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨϬ Ⲓ. ⲗ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈϤⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲚⲀⲄⲔⲎ ⲦⲞⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲘⲀⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ϤϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠⲈϤϨⲎⲦ ⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲦⲈϤⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲚⲀⲀⲒⲤ. ⲗ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϮ ⲚⲦⲈϤⲠⲀⲢⲐⲈⲚⲞⲤ ⲈⲨⲄⲀⲘⲞⲤ ⲔⲀⲖⲰⲤ ϤⲢⲀ ⲘⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚϤϮ ⲚⲐⲰϤ ⲀⲚ ⲞⲨϨⲞⲨⲞ ⲔⲀⲖⲰⲤ ⲠⲈⲦⲈϤⲚⲀⲀⲒϤ. ⲗ̅ⲑ̅ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲤⲞⲚϨ ⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲈⲪⲞⲤⲞⲚ ⲬⲢⲞⲚⲞⲚ ⲈϤⲞⲚϦ ⲈϢⲰⲠ ⲆⲈ ⲀϤϢⲀⲚⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚϪⲈⲠⲈⲤϨⲀⲒ ⲞⲨⲢⲈⲘϨⲎ ⲦⲈ ⲈϬⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀⲤ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲙ̅ ⲰⲞⲨⲚⲒⲀⲦⲤ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲀⲤϢⲀⲚⲞϨⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲀⲄⲚⲰⲘⲎ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲆⲈ ϨⲰ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ.