ⲋ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲚⲀⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲈϤ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲞⲨⲦⲰϤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲈϬⲒϨⲀⲠ ϨⲒ ⲚⲒⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ϨⲒ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲀⲚ. ⲃ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲈⲐⲚⲀϮ ϨⲀⲠ ⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲈⲨⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞϤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲠϢⲀ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲘⲘⲀ ⲚϮϨⲀⲠ. ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈϨⲀⲚⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲘⲎⲦⲒ ⲄⲈ ϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲂⲒⲞⲤ. ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚϨⲀⲚⲘⲀⲚϮϨⲀⲠ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲂⲒⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲎϢ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀⲒ ⲘⲀⲦϨⲈⲘⲤⲰⲞⲨ. ⲉ̅ ⲈⲒϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲨϪⲪⲒⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲘⲘⲞⲚ ϨⲖⲒ ⲚⲤⲀⲂⲈ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈϤⲤⲞⲚ. ⲋ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲞⲚ ⲈϤϬⲒϨⲀⲠ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ϨⲒ ⲚⲒⲀⲐⲚⲀϨϮ. ⲍ̅ ϨⲎⲆⲎ ⲘⲈⲚ ϨⲞⲖⲰⲤ ⲞⲨⲐⲈⲂⲒⲞ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ϨⲀⲠ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲦⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲤⲈϬⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϪⲞⲚⲤ ⲀⲚ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲤⲈϤⲰϪⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲦϤⲰϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲚⲎⲞⲨ. ⲑ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲒⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲠⲈⲢⲤⲰⲢⲈⲘ ϪⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲰⲒⲔ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲀⲖⲀⲔⲞⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤⲈⲚⲔⲞⲦ ⲚⲈⲘ ϨⲰⲞⲨⲦ. ⲓ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤⲐⲒϦⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤϮϢⲰϢ ⲞⲨⲆⲈ ⲢⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲚⲀⲈⲢⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲈ ⲦⲀⲨⲦⲀ ⲚⲈⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨϪⲈⲔⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲦⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲐⲘⲀⲒⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒⲚ ⲚⲎⲒ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲤⲈⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲚ ⲈⲜⲈⲤⲦⲒⲚ ⲚⲎⲒ ⲈⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲚⲈϢ ϨⲖⲒ ⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲈⲢϢⲒϢⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲒϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲀⲨⲬⲎ ⲚϮⲚⲈϪⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲈϪⲒ ⲚⲚⲒϦⲢⲎⲞⲨⲒ ⲐⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲔⲈⲬⲰⲞⲨⲚⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲔⲞⲢϤⲞⲨ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲆⲈ ⲚⲀϤⲬⲎ ⲚϮⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲈϤⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ϨⲀⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲚⲦⲀⲰⲖⲒ ⲞⲨⲚ ⲚⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲀⲀⲒⲦⲞⲨ ⲘⲘⲈⲖⲞⲤ ⲘⲠⲞⲢⲚⲎ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲓ̅ⲋ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲰⲘⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈϮⲠⲞⲢⲚⲎ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲠⲈ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲈϪⲀϤ ⲘⲠⲂ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲰⲘⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲪⲰⲦ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚϮⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲚⲞⲂⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲀⲒϤ ϤⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲈⲢⲠⲞⲢⲚⲈⲨⲒⲚ ⲀϤⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ⲑ̅ ϢⲀⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ ⲞⲨⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲦϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲪⲰⲦⲈⲦⲈⲚ ⲀⲚ. ⲕ̅ ⲀⲨϢⲈⲠ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲞⲨⲦⲒⲘⲎ ⲘⲀⲰⲞⲨ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲘⲀ.