ⲉ̅
ⲁ̅ ϨⲞⲖⲰⲤ ⲤⲈⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚⲤϢⲞⲠ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲔⲈⲈⲐⲚⲞⲤ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϬⲒ ⲦⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲠⲈϤⲒⲰⲦ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚϬⲞⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲎ ⲂⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈⲰⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲎϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒϨⲰⲂ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲄⲀⲢ ⲚϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ϮⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϨⲎⲆⲎ ⲈⲒϮϨⲀⲠ ϨⲰⲤ ⲈⲒⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲀⲒϨⲰⲂ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ. ⲇ̅ ϦⲈⲚ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲐⲰⲞⲨϮ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲀⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ϮϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲉ̅ ⲈϮ ⲘⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲤⲀⲦⲀⲚⲀⲤ ⲈⲠⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲈϮⲤⲀⲢⲜ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞϨⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲋ̅ ⲚⲀⲚⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲞⲨⲔⲞⲨϪⲒ ⲚϢⲈⲘⲎⲢ ϢⲀϤⲐⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰϢⲈⲘ ⲦⲎⲢϤ ϬⲒϢⲈⲘⲎⲢ. ⲍ̅ ⲘⲀⲦⲞⲨⲂⲈ ⲠⲒϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲰϢⲈⲘ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦϢⲈⲘⲎⲢ ⲔⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲚⲠⲀⲤⲬⲀ ⲀⲨϢⲀⲦϤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲀⲢⲈⲚⲈⲢϢⲀⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲈⲘⲎⲢ ⲚⲔⲀⲔⲒⲀ ⲀⲚ ⲚⲈⲘ ⲠⲞⲚⲎⲢⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲀⲦϢⲈⲘⲎ ⲢⲚⲦⲈ ⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲑ̅ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϨⲒ ϮⲈⲠⲒⲤⲦⲞⲖⲎ ⲈϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨϪⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ. ⲓ̅ ⲚⲀⲒϪⲈⲢⲈ ⲚⲒⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲒⲈ ⲚⲒⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲒⲈ ⲚⲒⲢⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲒⲈ ⲚⲒⲢⲈϤϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲚⲀⲤⲘⲠϢⲀ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈϢⲦⲈⲘⲘⲞⲨϪⲦ ⲚⲈⲘⲰⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲈⲨϮⲢⲀⲚ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲤⲞⲚ ⲈⲞⲨⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϨⲰⲞⲨϢ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲈϤⲐⲒϦⲒ ⲒⲈ ⲞⲨⲢⲈϤϨⲰⲖⲈⲘ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲞⲨⲰⲘ ⲚⲈⲘⲀϤ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲈⲢⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲎⲒ ⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲓ̅ⲅ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲤⲀⲂⲞⲖ ⲆⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϤⲈϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲖⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ.