ⲇ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲘⲀⲢⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞⲚ ⲚϪⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚϨⲨⲠⲈⲢⲈⲦⲎⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲃ̅ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲘⲠⲀⲒⲘⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϪⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲈⲚϨⲞⲦ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲞⲨⲘⲈⲦⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲎⲒ ⲦⲈ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚ. ⲇ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲀⲚⲞⲔ ⲚϮⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ⲚϮⲐⲘⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲐⲚⲀϮϨⲀⲠ ⲈⲢⲞⲒ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ. ⲉ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲈⲢϮϨⲀⲠ ⲈϨⲖⲒ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ϢⲀⲦⲈϤⲒ ⲚϪⲈⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲐⲢⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲚⲦⲈⲠⲬⲀⲔⲒ ⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲦⲀⲒⲞ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲒϢⲞⲠⲦⲞⲨ ⲚⲤⲬⲎⲘⲀ ⲈⲢⲞⲒ ⲚⲈⲘ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϬⲒⲤⲂⲰ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϨⲒⲚⲀ ϪⲈ ⲚⲚⲈ ⲞⲨⲀⲒ ϬⲒⲤⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲀⲒ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈϤϢⲪⲎ Ⲣ. ⲍ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲢⲆⲒⲀⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲦⲔ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈⲔϬⲒⲦϤ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲀⲔⲈⲢ ⲠⲔⲈϬⲒ ⲈⲐⲂⲈⲞⲨ ⲈⲔϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲰⲤ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲠⲈⲔϬⲒ. ⲏ̅ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲒ ϨⲎⲆⲎ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲀⲦϬⲚⲞⲨⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲘⲞⲒ ⲚⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲞⲨⲢⲞ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲰⲚ ⲚⲦⲈⲚⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲚⲞⲨⲢⲞ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ. ⲑ̅ ϮⲘⲈⲨⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞⲚϨⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚϨⲀⲚϦⲀⲈⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲐⲀⲚⲀⲦⲒⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲈⲢⲐⲈⲀⲦⲢⲞⲚ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲄⲈⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲤⲞϪ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϪⲰⲂ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚϪⲰⲢⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲦⲀⲒⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲚϢⲎϢ ⲓ̅ⲁ̅ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲚⲞⲨ ⲦⲈⲚϨⲞⲔⲈⲢ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲞⲂⲒ ⲦⲈⲚⲂⲎϢ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲈϮⲔⲈϨ ⲚⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲤⲈⲘⲚⲎⲞⲨⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲦⲈⲚϦⲞⲤⲒ ⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲚⲈⲚϪⲒϪ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞⲚ ⲤⲈϨⲰⲞⲨϢ ⲈⲢⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲨϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲚ ⲦⲈⲚⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲨϪⲈⲞⲨⲀ ⲈⲢⲞⲚ ⲦⲈⲚϮϨⲞ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲀⲚⲈⲢ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲠⲒⲔⲀⲐⲈⲢⲘⲀ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚⲈⲢϢⲂⲈ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲒϪⲪⲒⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲈⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲒϮⲤⲂⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲚⲦⲎⲒ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲞⲨⲞⲚⲦⲰⲦⲈⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲚⲞⲨⲐⲂⲀ ⲚϬⲀⲨⲘⲰⲒⲦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲒⲰⲦ ⲀⲚ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒϪⲪⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲘⲘⲞⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈ ⲪⲀⲒ ⲀⲒⲞⲨⲰⲢⲠ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲠⲀϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲪⲘⲈⲨⲒ ⲚⲚⲀⲘⲰⲒⲦ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈϮϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲰⲤ ⲚϮⲚⲎⲞⲨ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ Ⲁ- ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲒⲈⲒ ⲆⲈ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲬⲰⲖⲈⲘ ⲈϢⲰⲠ ⲈⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲈⲘⲒ ⲈⲠⲤⲀϪⲒ ⲀⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨϬⲒⲤⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲞⲨϪⲞⲘ. ⲕ̅ ϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲤϦⲈⲚ ⲠⲤⲀϪⲒ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲤϦⲈⲚ ⲞⲨϪⲞⲘ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲞⲨ ϪⲈ ⲠⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲀϢϤ ⲚⲦⲀⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲂⲰⲦ ϢⲀⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ.