ⲅ̅
ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϨⲰ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲰⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲰⲤ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲰⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲃ̅ ⲀⲒⲦⲤⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲈⲢⲰϮ ⲚⲞⲨϦⲢⲈ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲚⲈⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲆⲈ ϮⲚⲞⲨ ⲘⲠⲀⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ. ⲅ̅ ⲈⲦⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ϨⲰⲤ ⲄⲀⲢ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲬⲞϨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢϬⲚⲎⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲎ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲤⲀⲢⲔⲒⲔⲞⲤ ⲀⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲢⲰⲘⲒ. ⲇ̅ ⲈϢⲰⲠ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲞⲨⲬⲒ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚⲢⲰⲘⲒ. ⲉ̅ ⲞⲨ ⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲞⲨ ⲆⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ϨⲀⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲚⲈⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦⲞⲨ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲠϬⲞⲒⲤ ϮⲚⲀϤ. ⲋ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲀⲒⲦⲰϪⲒ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲀϤⲦⲤⲞ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤⲐⲢⲞⲨⲀⲒⲀⲒ. ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲰϪⲒ ⲞⲨⲆⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲦⲤⲞ ϨⲖⲒ ⲠⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲐⲢⲞ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲈⲀⲒⲀⲒ. ⲏ̅ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲦⲰϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲞ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ϤⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲬⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϦⲒⲤⲒ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲑ̅ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚϢⲪⲎⲢ ⲄⲀⲢ ⲚⲢⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲒⲈⲪⲞⲨⲰⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲞⲨⲤⲀⲂⲈ ⲚⲀⲢⲬⲎⲆⲈⲔⲦⲰⲚ ⲀⲒⲬⲰ ⲚⲞⲨⲤⲈⲚϮ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈⲐⲞⲨⲀϨⲈⲘ ⲔⲰⲦ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲤⲞⲘⲤ ϪⲈ ⲀϤⲔⲰⲦ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲈⲤⲈⲚϮ ⲄⲀⲢ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲔⲈⲞⲨⲀⲒ ⲬⲀⲤ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲚⲐⲎ ⲈⲦⲬⲎ ⲈⲦⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲠⲈⲦⲔⲰⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲀⲒⲤⲈⲚϮ ⲚⲞⲨⲂ ϨⲀⲦ ⲀⲚⲀⲘⲎⲒ ⲢⲰⲔϨ ⲤⲰⲞⲨⲂⲈⲚ ⲢⲰⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ϤⲚⲀⲞⲨⲞⲚϨϤ ⲈⲂⲞⲖ ϪⲈ ϤⲚⲀϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲬⲢⲰⲘ ⲞⲨⲞϨ ⲠϨⲰⲂ ⲘⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲬⲢⲰⲘ ⲚⲀⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲞⲨⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦϤ ⲈⲦⲀϤⲔⲞⲦϤ ϤⲚⲀϬⲒ ⲘⲠⲈϤⲂⲈⲬⲈ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲚⲀⲢⲰⲔϨ ϤⲚⲀϮⲞⲤⲒ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ϤⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲬⲢⲰⲘ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲀϤϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲎ ⲞⲨⲚ ⲈⲐⲚⲀⲤⲈϤ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲦⲀⲔⲞϤ ⲠⲒⲈⲢⲪⲈⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϤⲞⲨⲀⲂ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲪⲎ ⲈⲐⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨⲤⲀⲂⲈ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲤⲞϪ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲈⲢⲤⲀⲂⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲦⲤⲂⲰ ⲄⲀⲢ ⲘⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲦⲈ ⲚⲀϨⲢⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲈⲨ ϦⲈⲚⲦⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲈⲂ. ⲕ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲖⲒⲚ ϪⲈ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲒⲘⲞⲔⲘⲈⲔ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ ϪⲈ ϨⲀⲚⲈⲪⲖⲎⲞⲨ ⲚⲈ ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲞⲨⲦⲈⲚ ⲚⲈ ⲕ̅ⲃ̅ ⲒⲦⲈ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲒⲦⲈ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲒⲦⲈ ⲔⲎⲪⲀ ⲒⲦⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲒⲦⲈ ⲠⲰⲚϦ ⲒⲦⲈ ⲪⲘⲞⲨ ⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲒⲦⲈ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲞⲨⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲪⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ.