ⲃ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲈⲦⲀⲒⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲦⲀⲒⲒ ⲀⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲒⲤⲒ ⲚⲦⲈⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲒⲈ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲒⲦⲀⲘⲞ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲃ̅ ⲘⲠⲒϮϨⲀⲠ ⲄⲀⲢ ⲈⲈⲘⲒ ⲈϨⲖⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲀⲨⲀϢϤ. ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ⲈⲚⲀϢⲰϤ ⲀⲒⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲀⲤⲀϪⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲀϨⲒⲰⲒϢ ⲚⲀϤϦⲈⲚ ϨⲀⲚⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ. ⲉ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲆⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲐⲀ ⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲚ ⲦⲈ ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲐⲀ ⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ⲀⲚ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲚⲀⲒ ⲈⲐⲚⲀⲔⲰⲢϤ. ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲐⲎ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲀϢⲤ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲀϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲚⲀⲚ. ⲏ̅ ⲐⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲰⲚ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ⲈⲚⲈⲀⲨⲤⲞⲨⲰⲚⲤ ⲄⲀⲢ ⲚⲀⲨⲚⲀⲈϢ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲑ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈ ⲂⲀⲖ ⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈ ⲘⲀϢϪ ⲤⲞⲐⲘⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲞⲨϢⲈ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠϨⲎⲦ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲘⲈⲚⲢⲒⲦϤ. ⲓ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲀϤϬⲞⲢⲠⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲄⲀⲢ ϤϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲎⲔ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲤⲰⲞⲨⲚ ⲚⲚⲀ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲚⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲘⲒ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲠⲈⲦⲀⲚϬⲒⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲈ ⲚⲀⲒ ⲚⲈⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ ⲚⲦⲈϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲚⲈⲢⲤⲨⲚⲔⲢⲒⲚⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲠⲒⲮⲨⲬⲒⲔⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲢⲰⲘⲒ ⲘⲠⲀϤϢⲈⲠ ⲚⲀ ⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲄⲀⲢ ⲚⲀϤ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀⲨϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲘⲘⲞϤ ⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲠⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲰⲤ ⲆⲈ ⲚⲐⲞϤ ϢⲀϤϦⲈⲦϦⲈⲦ ⲚⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲐⲞϤ ⲆⲈ ⲘⲠⲀⲢⲈ ϨⲖⲒ ϢϦⲈⲦϦⲰⲦϤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲒⲘ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲀϤⲈⲘⲒ ⲈⲠϨⲎⲦ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲘⲘⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲐⲚⲀϢⲦⲤⲀⲂⲞϤ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲠϨⲎⲦ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ.