⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲒⲞⲤ Ⲁ ̅
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲤⲰⲤⲐⲈⲚⲎⲤ ⲠⲒⲤⲞⲚ ⲃ̅ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲐⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲔⲞⲢⲒⲚⲐⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲞⲨⲂⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎ ⲈⲦⲐⲀϨⲈⲘ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲞⲨϮ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲘⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲚⲦⲀⲚ. ⲅ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲉ̅ ϪⲈ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲘⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲋ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ϮⲘⲈⲦⲘⲈⲐⲢⲈ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲦⲀϪⲢⲞ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲍ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲀⲦ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲒϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲤ ⲏ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈϤⲈⲦⲀϪⲢⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϢⲀ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲀⲦⲀⲢⲒⲔⲒ ϦⲈⲚⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲑ̅ ϤⲈⲚϨⲞⲦ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϢⲎⲢⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲞⲨⲤⲀϪⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ϨⲀⲚⲪⲰⲢϪ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲎⲦ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲄⲚⲰⲘⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲤⲚⲎ ⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲀⲬⲖⲞⲎⲤ ϪⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϨⲀⲚϢϬⲚⲎⲚ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲘⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲀⲠⲞⲖⲖⲰ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲔⲎⲪⲀ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲪⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲀⲨⲪⲈϢ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲘⲎ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲀⲨⲀϢϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲒⲈ ⲀⲚ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬⲒⲰⲘⲤ ⲈⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲀⲨⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ϪⲈ ⲘⲠⲒϮⲰⲘⲤ ⲚϨⲖⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲎⲖ ⲈⲔⲢⲒⲤⲠⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲄⲀⲒⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ϪⲞⲤ ϪⲈ ⲀⲢⲈⲦⲈⲚϬ ⲒⲰⲘⲤ ⲈⲠⲀⲢⲀⲚ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲀⲒϮⲰⲘⲤ ⲆⲈ ⲘⲠⲔⲈⲎⲒ ⲚⲤⲦⲈⲪⲀⲚⲀ ⲖⲞⲒⲠⲞⲚ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ ϪⲈ ⲀⲚ ⲀⲒϮⲰⲘⲤ ⲚⲔⲈⲞⲨⲀⲒ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲈⲦⲀϤⲦⲀⲞⲨⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲀⲚ ⲚϪⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϮⲰⲘⲤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲚⲤⲀϪⲒ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈϤϢⲞⲨⲒⲦ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚ ⲚⲎ ⲘⲈⲚ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲠⲈ ⲚⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲤⲤϦⲎⲞⲨⲦ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ϮⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲚⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀⲂⲈⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲔⲀⲦϨⲎ ⲦϮⲚⲀϢⲞϢϤ. ⲕ̅ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲞⲨⲤⲀⲂⲈ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲞⲨⲤⲀϦ ⲀϤⲐⲰⲚ ⲞⲨⲢⲈϤϦⲞⲦϦⲈⲦ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲘⲎ ⲘⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲢ ⲦⲤⲞⲪⲒⲀ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲤⲞϪ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈ ⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲤⲞⲨⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲀϤϮⲘⲀϮ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲒⲰⲒϢ ⲈⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲈⲠⲒⲆⲎ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲤⲈⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲚϨⲀⲚⲘⲎⲒⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲤⲈⲔⲰϮ ⲚⲤⲀϮⲤⲞⲪⲒⲀ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲀⲚⲞⲚ ⲆⲈ ⲦⲈⲚϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀⲨⲀϢϤ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲘⲈⲚ ⲞⲨⲤⲔⲀⲚⲆⲀⲖⲞⲚ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲆⲈ ⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲚⲀⲚ ⲆⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲒⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲞⲨⲈⲒⲚⲒⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨϪⲞⲘ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ⲉ̅ ϪⲈ ϮⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲞⲒ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲘⲈⲦⲀⲤⲐⲎⲚⲎⲤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲞⲒ ⲚϪⲰⲢⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲕ̅ⲋ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲐⲰϨⲈⲘ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲤⲀⲂⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚϪⲰⲢⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲞⲨⲘⲎϢ ⲚⲈⲨⲄⲈⲚⲎⲤ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲒⲤⲞϪ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲚⲒⲤⲀⲂⲈⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘⲈⲦϪⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲀϤⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮϢⲒⲠⲒ ⲚⲚⲒϪⲰⲢⲒ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲒⲘⲈⲦⲀⲄⲈⲚⲎⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞϢϤ ⲀϤⲤⲞⲦⲠⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲤⲈϢⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲔⲞⲢϤ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ. ⲕ̅ⲑ̅ ϨⲞⲠⲰⲤ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲤⲀⲢⲜ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲘⲐⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲗ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲚ ⲚⲞⲨⲤⲞⲪⲒⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲰϮ. ⲗ̅ⲁ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤϦⲎⲞⲨⲦ ϪⲈ ⲠⲈⲦϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲀⲢⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ.