ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈϢⲰⲠ ⲀⲢⲈϢⲀⲚ ⲦⲞⲦϤ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ϢⲈ ϦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲤ ⲤⲈⲂⲦⲈ ⲪⲀⲒ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲘⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲈⲔⲘⲞⲨϢⲦ ⲘⲘⲞⲔ ϨⲰⲔ ⲘⲎⲠⲰⲤ ⲚⲤⲈⲈⲢⲠⲒⲢⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲞⲔ. ⲃ̅ ϤⲀⲒ ϦⲀ ⲚⲒⲂⲀⲢⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϪⲎⲔ ⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ. ⲅ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲀⲒ ⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲀϤⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ. ⲇ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲘⲠⲈϤϨⲰⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲦⲞⲦⲈ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲞⲨϢⲞⲨ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ⲀⲚ. ⲉ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲈϤⲈⲦⲰⲞⲨⲚ ϦⲀ ⲦⲈϤⲈⲦⲪⲰ ⲘⲘⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ. ⲋ̅ ⲘⲀⲢⲈ ⲠⲒⲔⲀⲐⲎⲬⲞⲨⲘⲈⲚⲞⲤ ⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢⲔⲀⲐⲎⲬⲒⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲘⲠⲈⲢⲤⲰⲢⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲤⲈⲚⲀⲈⲖⲔϢⲀⲒ ⲚⲤⲰϤ ⲀⲚ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲤⲀⲦϤ ⲪⲀⲒ ⲞⲚ ⲠⲈⲦⲈϤⲚⲀⲞⲤϦϤ. ⲏ̅ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲤⲒϮ ⲈⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ϤⲚⲀⲰⲤϦ ⲞⲚ ⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲪⲎ ⲆⲈ ⲈⲦⲀϤⲤⲒϮ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀϤⲚⲀⲰⲤϦ ⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲚϦ ⲚⲈⲚⲈϨ. ⲑ̅ ⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲆⲈ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈⲚⲈⲢⲚⲔⲀⲔⲒⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲈⲪⲰⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲰⲤϦ ⲚⲦⲈⲚⲤⲞⲢⲈⲘ ⲚϨⲎⲦ ⲀⲚ. ⲓ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ϨⲞⲤⲞⲚ ⲈⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ⲚⲦⲞⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲀⲖⲒⲤⲦⲀ ⲆⲈ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲢⲈⲘⲚⲎⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲈⲦⲀⲒⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤϦⲀⲒ ⲘⲘⲀⲒⲎ ϦⲈⲚⲦⲀϪⲒϪ ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲰϢ ⲈϬⲒⲤⲔⲈⲚ ϨⲞ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢⲀⲚⲀⲄⲔⲀⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲤⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲦⲈⲘϬⲞϪⲒ ⲚⲤⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲄⲀⲢ ⲚⲐⲰⲞⲨ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲨⲂⲎ ⲦⲞⲨ ⲚⲤⲈⲀⲢⲈϨ ⲈⲠⲒⲚⲞⲘⲞⲤ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲀⲨⲞⲨⲰϢ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲚⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞⲒ ⲈⲂⲎⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲀⲨⲒϢⲒ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲚⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲀⲨⲀϢⲦ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲚϨⲢⲎⲒ ⲄⲀⲢ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲞⲨⲆⲈ ⲠⲤⲈⲂⲒ ϨⲖⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲆⲈ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲤⲰⲚⲦ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲔⲀⲚⲰⲚ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲠⲒⲚⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲒⲤⲖ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲞⲨⲀϨϦⲒⲤⲒ ⲈⲢⲞⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲚⲒϢⲰⲖϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϮϤⲀⲒ ϦⲀⲢⲰⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲀⲤⲰⲘⲀ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲦⲈⲚⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ⲀⲘⲎⲚ