⳰ⲠⲢⲞⲤ ⳰ⲈⲪⲈⲤⲒⲞⲨⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲈⲪⲈⲤⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲃ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϤⲤⲘⲀⲘⲀⲦ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲒⲰⲦ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲤⲘⲞⲨ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲈⲚⲤⲘⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲇ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀϤⲤⲞⲦⲠⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ϦⲀϪⲈⲚ ⲦⲔⲀⲦⲀⲂⲞⲖⲎ ⲘⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲚⲞⲨⲀⲂ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦⲐⲰⲖⲈⲂ ⲘⲠⲈϤⲘⲐⲞ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲉ̅ ⲈⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲐⲀϢⲦⲈⲚ ⲈⲞⲨⲘⲈⲦϢⲎⲢⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϮⲘⲀϮ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ. ⲋ̅ ⲈⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦ. ⲍ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲤⲰϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲤⲚⲞϤ ⲠⲒⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲘⲈⲦⲬⲢⲤ. ⲏ̅ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲀⲤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲈⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲀϮ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲑ̅ ⲈⲀϤⲦⲀⲘⲞⲚ ⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈϤϮⲘⲀϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲈⲘⲚⲎⲦϤ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ ⲈⲨⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈϪⲈⲔ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲦϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲔⲖⲎⲢⲞⲤ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲀϤⲐⲀϢⲦⲈⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲈⲘⲚⲒ ⲚⲦⲈⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲤⲞϬⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈϨⲚⲀϤ ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲈⲢϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲞⲨϪⲀⲒ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀϨϮ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲨⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲈϮⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲦⲈ ⲠⲀⲢⲎⲂ ⲠⲈ ⲚⲦⲈϮⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲈⲨⲤⲰϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲦⲀⲚϦⲞ ⲈⲨϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ϨⲰ ⲈⲦⲀⲒⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚϮⲬⲰ ⲚⲦⲞⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲚ ⲈⲒϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ϦⲈⲚⲚⲀⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ. ⲓ̅ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲈϤⲈⲘⲒ ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲐⲢⲞⲨⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚϪⲈⲚⲒⲂⲀⲖ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϪⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ϮϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲐⲰϨⲈⲘ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲠⲰⲞⲨ ⲚⲦⲈⲦⲈϤⲔⲖⲎⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ϦⲈⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲠⲒϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲚⲒϢϮ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲚⲀϨϮ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲕ̅ ⲐⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲈⲢⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦϨⲈⲘⲤⲞϤ ⲤⲀⲞⲨⲒⲚⲀⲘ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲤⲀⲠϢⲰⲒ ⲚⲀⲢⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϪⲞⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲘⲈⲦϬⲞⲒⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲢⲀⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲞⲨϮⲢⲀⲚ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲀⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲈⲐⲚⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲐⲢⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲚⲈϤϬⲀⲖⲀⲨϪ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲚⲀⲪⲈ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲈϨⲞⲦⲈⲢⲰⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲕ̅ⲅ̅ ⲈⲦⲈ ⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ ⲠⲈ ⲠⲒⲘⲞϨ ⲚⲦⲈⲪⲀ ⲈⲚⲬⲀⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϤⲘⲈϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ.