ⲃ̅
ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲰⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲚⲈⲘ ⲚⲈⲦⲈⲚⲚⲞⲂⲒ. ⲃ̅ ⲚⲎ ⲈⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀⲢⲬⲰⲚ ⲘⲠⲈⲢϢⲒϢⲒ ⲘⲠⲒⲀⲎⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ϮⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲦⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ. ⲅ̅ ⲚⲎ ⲈⲦⲈ ⲀⲚⲞⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲀⲚⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲦⲤⲀⲢⲜ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲚⲚⲒⲞⲨⲰϢ ⲚⲦⲈϮⲤⲀⲢⲜ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲘⲈⲨⲒ ⲚϨⲎⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲀⲚⲞⲒ ⲪⲨⲤⲒⲤ ⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠϪⲰⲚⲦ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲔⲈⲤⲈⲠⲒ. ⲇ̅ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲆⲈ ⲞⲨⲢⲀⲘⲀⲞ ⲠⲈ ϦⲈⲚⲪⲚⲀⲒ ⲈⲐⲂⲈ ⲦⲈϤⲚⲒϢϮ ⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲐⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲘⲈⲚⲢⲒⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦⲤ. ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲚⲘⲰⲞⲨⲦ ϦⲈⲚⲚⲈⲚⲠⲀⲢⲀⲠⲦⲰⲘⲀ ⲀϤⲦⲀⲚϦⲞⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲞⲨⲚ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞϨⲈⲘ ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲞⲨⲚⲞⲤⲈⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦϨⲈⲘⲤⲞⲚ ⲚⲈⲘⲀϤ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲈⲐⲚⲎⲞⲨ ⲚϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲠⲈϤϨⲘⲞⲦ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲬⲢⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲏ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲄⲀⲢ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞϨⲈⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲚⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲒⲦⲀⲒⲞ ⲪⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ ⲑ̅ ⲚⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲀⲚ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϢⲦⲈⲘ ⲞⲨⲀⲒ ϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲘⲘⲞϤ. ⲓ̅ ⲈⲀⲚⲞⲚ ⲞⲨⲐⲀⲘⲒⲞ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲀϤ ⲈⲀϤⲤⲞⲚⲦⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ϨⲀⲚϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈⲨ ⲚⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤⲈⲂⲦⲰⲦⲞⲨ ⲚϪⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲢⲒⲪⲘⲈⲨⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲎ ⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ϪⲈ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲤⲈⲂⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲞⲨⲘⲞⲨϮ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲠⲤⲈⲂⲒ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲚⲐⲀⲘⲒⲞ ⲚϪⲒϪ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲈⲦⲈⲘⲘⲀⲨ ⲤⲀⲂⲞⲖ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲈϮⲠⲞⲖⲒⲦⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲖ ⲞⲨⲞϨ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲚⲚⲒⲆⲒⲀⲐⲎ ⲔⲎ ⲚⲦⲈϮⲈⲠⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲀ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈⲦⲈⲚ ϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲘⲘⲀⲨ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲐⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲎⲞⲨ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚϦⲰⲚⲦ ϦⲈⲚⲠⲤⲚⲞϤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲚⲐⲞϤ ⲄⲀⲢ ⲠⲈⲦⲈⲚϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢ ⲠⲒⲂ ⲚⲞⲨⲀⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮϪⲒⲚⲐⲘⲎϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲰⲘ ⲀϤⲂⲞⲖⲤ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲀϤⲂⲈⲖ ϮⲘⲈⲦϪⲀϪⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ϦⲈⲚⲚⲒⲆⲞⲄⲘⲀ ⲀϤⲔⲞⲢϤϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲤⲰⲚⲦ ⲘⲠⲒⲂ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲚⲞⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲈϤⲒⲢⲒ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϨⲰⲦⲠ ⲘⲠⲒⲂ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲤⲦⲀⲨⲢⲞⲤ ⲈⲀϤϦⲰⲦⲈⲂ ⲚϮⲘⲈⲦϪⲀϪⲒ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲒ ⲀϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲞⲨϨⲒⲢⲎ ⲚⲎ ϦⲀ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ϪⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲞⲨⲞⲚⲦⲀⲚ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲠⲒϪⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲀ ⲠⲒⲂ ⲈⲨⲤⲞⲠ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ. ⲓ̅ⲑ̅ ϨⲀⲢⲀ ⲞⲨⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲀⲚϢⲈⲘⲘⲰⲞⲨ ⲀⲚ ϪⲈ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈⲘⲚϪⲰⲒⲖⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲀⲚϢⲪⲎ ⲢⲚⲢⲈⲘⲘⲂⲀⲔⲒ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈⲘⲚⲎ ⲒⲚⲦⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ⲈⲀⲨⲔⲈⲦ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈϪⲈⲚ ϮⲤⲈⲚϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ⲈϤⲞⲒ ⲚϪⲰϪ ⲚⲖⲀⲔϨ ⲈⲢⲞⲤ ⲚϪⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤ ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲔⲰⲦ ⲦⲎⲢϤ ϪⲪⲎⲞⲨⲦ ⲚϦⲢⲎ ⲒⲚϦⲎⲦϤ ϤⲚⲀⲀⲒⲀⲒ ⲈⲨⲈⲢⲪⲈⲒ ⲈϤⲞⲨⲀⲂ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲔⲰⲦ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲨⲘⲀⲚϢⲰⲠⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ.