ⲅ̅
ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲠⲈⲦⲤⲞⲚϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲀ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ. ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈϮⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ. ⲅ̅ ϪⲈ ⲔⲀⲦⲀ ⲞⲨϬⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲒ ⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲒⲈⲢϢⲞⲢⲠ ⲚⲤϦⲀⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲇ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲨⲰϢ ⲈⲈⲘⲒ ⲈⲠⲀⲔⲀϮ ϦⲈⲚⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎ ⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲘⲠⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈϨⲀⲚⲄⲈⲚⲈⲀ ⲚⲦⲈⲚⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ϮⲚⲞⲨ ⲈⲦⲀϤϬ ⲰⲢⲠ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈϤⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲈϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲋ̅ ⲈⲐⲢⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϢⲪⲎⲢ ⲚⲤⲰⲘⲀ ⲈⲨⲞⲒ ⲚϢⲪⲎ ⲢⲈⲠⲒⲰϢ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲦϤ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒϢⲰⲠⲒ ⲚⲀϤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ⲔⲀⲦⲀ ϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲦⲞⲒ ⲚⲎⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲏ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲤⲂⲞⲔ ⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲀⲨϮ ⲘⲠⲀⲒϨⲘⲞⲦ ⲚⲎⲒ ⲈϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ⲚⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲚϮⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈⲘⲘⲞⲚ ⲀⲨⲢⲎϪⲤ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈϮ ⲘⲪⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϪⲈ ⲀϢ ⲦⲈ ϮⲞⲒⲔⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲪⲀⲒ ⲈⲦϨⲎⲠ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲚⲒⲈⲚⲈϨ ϦⲈⲚⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲤⲰⲚⲦ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϮⲚⲞⲨ ⲚⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϮⲤⲞⲪⲒⲀ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲞⲒ ⲚⲞⲨⲐⲞ ⲚⲢⲎϮ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲐⲞϢ ⲚⲦⲈⲒⲤϪⲈⲚ ϢⲞⲢⲠ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀϤⲀⲒϤ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈⲚϬⲤ ⲓ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲚϬⲒ ⲘⲠⲒⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲈⲘ ϮϪⲒⲚⲒ ⲈϦⲞⲨⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲚⲀϨϮ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲈϢⲦⲈⲘⲈⲢⲚⲔⲀⲔⲒⲚ ϦⲈⲚⲚⲒϨⲞϪϨⲈϪ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲦⲈ ⲠⲈⲦⲈⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϮⲔⲰⲖϪ ⲚⲚⲀⲔⲈⲖⲒ ϨⲀ ⲪⲒⲰⲦ ⲓ̅ⲉ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲘⲞϤ ⲤⲈϪⲰ ⲘⲪⲢⲀⲚ ⲚⲚⲒⲘⲈⲦⲒⲰⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲚⲈⲘ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲓ̅ⲋ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲦⲘⲈⲦⲢⲀⲘⲀⲞ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲰⲞⲨ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲀⲘⲀϨⲒ ϦⲈⲚⲞⲨϪⲞⲘ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈϤⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲢⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϢⲰⲠⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲈⲦⲤⲀϦⲞⲨⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲈⲚⲞⲨⲚⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲀϪⲢⲎⲞⲨⲦ ⲚⲤⲈⲚϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲦⲀϨⲞ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϪⲈ ⲞⲨ ⲦⲈ ϮⲞⲨⲎϢⲤⲒ ⲚⲈⲘ ϮϢⲒⲎ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϬⲒⲤⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲒϢⲰⲔ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲈⲘⲒ ⲈϮⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲈⲢϨⲞⲨⲞ ⲚⲦⲈⲠⲈⲘⲒ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒϪⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ. ⲕ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ϢϪⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲈⲒⲢⲒ ⲈϨⲞⲦⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϨⲞⲨⲞ ⲈⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲈⲦⲒⲚ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲒⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲈⲚⲔⲀϮ ⲈⲢⲰⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ϮϪⲞⲘ ⲈⲦⲈⲢϨⲰⲂ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦⲈⲚ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲪⲰϤ ⲠⲈ ⲠⲒⲰⲞⲨ ϦⲈⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϢⲀ ⲚⲒⲄⲈⲚⲈⲀ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲈⲚⲈϨ ⲚⲦⲈⲚⲒⲈⲚⲈϨ ⲀⲘⲎⲚ.