ⲇ̅
ⲁ̅ ϮϮϨⲞ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈⲦⲤⲞⲚϨ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲈⲘⲞϢⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲐⲰϨⲈⲘ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲃ̅ ϦⲈⲚ ⲐⲈⲂⲒⲞ ⲚϨⲎⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈⲘⲢⲀⲨϢ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤⲰⲞⲨ ⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲀⲚⲈⲬ ⲈⲤⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲅ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲈⲀⲢⲈϨ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲈⲘ ⲠⲒⲘⲞⲨⲢ ⲈⲦϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲇ̅ ⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲨⲐⲀϨⲈⲘ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲈⲖⲠⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚⲐⲰϨⲈⲘ. ⲉ̅ ⲞⲨϬⲞⲒⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲰⲘⲤ ⲚⲞⲨⲰⲦ. ⲋ̅ ⲞⲨⲀⲒ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲦⲈⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲪⲎ ⲈⲦⲬⲎ ϨⲒϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲍ̅ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲆⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲀⲨϮ ⲚⲀϤ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲔⲀⲦⲀ ⲠϢⲒ ⲚϮⲆⲰⲢⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲏ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲈⲠϬⲒⲤⲒ ⲀϤⲈⲢⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲦⲈⲨⲒⲚ ⲚⲞⲨⲈⲬⲘⲀⲖⲰⲤⲒⲀ ⲀϤϮ ⲚϨⲀⲚⲦⲀⲒⲞ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ. ⲑ̅ ⲠⲒϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲈⲂⲎⲖ ϪⲈ ⲀϤϢⲈ ⲚⲀϤ ⲞⲚ ⲈⲚⲒⲤⲀ ⲈⲦⲤⲀⲠⲈⲤⲎⲦ ⲘⲠⲔⲀϨⲒ ⲓ̅ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲈⲠⲈⲤⲎⲦ ⲚⲐⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲀϤϢⲈ ⲈⲠϢⲰⲒ ⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲞϤ ⲀϤϮ ⲘⲈⲚ ⲚϨⲀⲚⲀⲠⲞⲤⲦⲞⲖⲞⲤ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲘⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲎⲤ ϨⲀⲚⲔⲈⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲢⲈϤϨⲒϢⲈⲚⲚⲞⲨϤⲒ ϨⲀⲚⲔⲈⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲘⲘⲀⲚⲈⲤⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲠⲢⲞⲤ ⲤⲞⲂϮ ⲚⲦⲈⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲈⲨϨⲰⲂ ⲚϮⲆⲒⲀⲔⲞⲚⲒⲀ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈⲠⲤⲰⲘⲀ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲅ̅ ϢⲀⲚⲦⲈⲚⲈⲢⲔⲀⲦⲀⲚⲦⲀⲚ ⲦⲎⲢⲈⲚ ⲈϮⲘⲈⲦⲞⲨⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲘⲒ ⲚⲦⲈⲠϢⲎⲢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲢⲰⲘⲒ ⲚⲦⲈⲖⲒⲞⲤ ⲈⲨϢⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲀⲒⲎ ⲚⲦⲈⲪⲘⲞϨ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲇ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲚϢⲦⲈⲘϢⲰⲠⲒ ⲈⲚⲞⲒ ⲚⲔⲞⲨϪⲒ ⲚⲀⲖⲞⲨ ⲈⲢⲈ ⲠϨⲰⲒⲘⲒ ϨⲒⲞⲨⲒ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲨⲞⲨⲰⲦⲈⲂ ⲘⲘⲞⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲐⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲢⲈϤϮⲤⲂⲰ ϦⲈⲚϮⲔⲨⲂⲒⲀ ⲚⲦⲈⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲤⲈⲂ ⲠⲢⲞⲤ ⲚⲒⲔⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈϮⲠⲖⲀⲚⲎ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲈⲚⲒⲢⲒ ⲆⲈ ⲚⲐⲘⲎⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲘⲀⲢⲈⲚϮⲀⲒⲀⲒ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ϮⲀⲪⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲦⲎⲢϤ ϨⲰⲦⲠ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤϮⲘⲀϮ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲒⲞⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲒⲘⲞⲨⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲦⲈⲚⲒⲤⲀϨⲚⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲒⲈⲢϨⲰⲂ ϦⲈⲚⲞⲨϢⲒ ⲚⲦⲈⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲚⲚⲒⲘⲈⲖⲞⲤ ϤⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲀⲒⲀⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰⲘⲀ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲚⲀϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲪⲀⲒ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ϮⲈⲢⲘⲈⲐⲢⲈ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲈϢⲦⲈⲘⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ϪⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲚⲒⲈⲐⲚⲞⲤ ⲘⲞϢⲒ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲈⲪⲖⲎⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϨⲎⲦ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲨⲞⲒ ⲚⲬⲀⲔⲒ ϦⲈⲚⲠⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲨⲞⲒ ⲚϢⲈⲘⲘⲞ ⲘⲠⲒⲰⲚϦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲐⲂⲈ ϮⲘⲈⲦⲀⲦⲈⲘⲒ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ⲠⲒⲐⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲞⲨϨⲎⲦ ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲀⲦⲘⲔⲀϨ ⲀⲨⲦⲎⲒⲦⲞⲨ ⲘⲘⲀⲨⲀⲨⲦⲞⲨ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲈⲨⲤⲰϤ ⲈⲨϨⲰⲂ ⲚⲦⲈϬⲰϦⲈⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ. ⲕ̅ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲚⲎ ⲈⲦⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲀⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲞⲐⲘⲈϤ ⲞⲨⲞϨ ⲀⲨⲦⲤⲀⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϦⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲈⲦⲬⲎ ϦⲈⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈϦⲢⲎⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲈⲦⲈⲚϪⲒⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲦⲈϢⲞⲢⲠ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲚⲀⲠⲀⲤ ⲪⲎ ⲈⲐⲚⲀⲦⲀⲔⲞ ⲔⲀⲦⲀ ⲚⲒⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲚⲦⲈϮⲀⲠⲀⲦⲎ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲂⲈⲢⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϮ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲘⲂⲈⲢⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲤⲞⲚⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲚⲦⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲬⲰ ⲈϦⲢⲎⲒ ⲚϮⲘⲈⲐⲚⲞⲨϪ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲐⲘⲎⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲈϤϢⲪⲎⲢ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ. ⲕ̅ⲋ̅ ϪⲰⲚⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢⲚⲞⲂⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ⲪⲢⲎ ϨⲰⲦⲠ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲂⲞⲚ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲆⲈ ⲘⲠⲈⲢϮ ⲘⲀ ⲘⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲈⲦϬⲒⲞⲨⲒ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈϤϬⲒⲞⲨⲒ ϪⲈ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ ⲘⲀⲢⲈϤϦⲒⲤⲒ ⲈϤⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲚⲈϤϪⲒϪ ⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϪⲒⲘⲒ ⲈϮ ⲘⲪⲎ ⲈⲦⲈⲢϦⲀⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲤⲀϪⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲢⲰⲦⲈⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲨⲔⲰⲦ ⲚⲦⲈϮⲬⲢⲒⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤϮ ⲚⲞⲨϨⲘⲞⲦ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲤⲰⲦⲈⲘ. ⲗ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢϮⲘⲔⲀϨ ⲚϨⲎⲦ ⲘⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲎ ⲈⲦⲀⲨⲈⲢⲤⲪⲢⲀⲄⲒⲌⲒⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲠⲒⲤⲰϮ. ⲗ̅ⲁ̅ ϢⲀϢⲒ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲘⲂⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϪⲰⲚⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲰϢ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϪⲈⲞⲨⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲀⲖⲒⲦⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲔⲀⲔⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲗ̅ⲃ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲬⲢⲤ ⲈⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲚⲢⲈϤϢⲈⲚϨⲎⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲬⲰ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ.