ⲉ̅
ⲁ̅ ϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲚⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲘⲘⲈⲚⲢⲒⲦ. ⲃ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞϢⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲞⲚ ⲈⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲞⲨⲠⲢⲞⲤⲪⲞⲢⲀ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢⲞⲨϢⲰⲞⲨϢⲒ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲨⲤⲐⲞⲒ ⲚⲤⲐⲞⲒⲚⲞⲨϤⲒ. ⲅ̅ ϮⲠⲞⲢⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ϬⲰϦⲈⲘ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲈ ⲞⲨⲘⲈⲦⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲞⲨϪⲈ ⲠⲈⲤⲢⲀⲚ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ. ⲇ̅ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲈⲦϢⲞⲨⲒⲦ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲤⲀϪⲒ ⲘⲘⲈⲦⲤⲞϪ ⲒⲈ ϮⲘⲈⲦⲈⲨⲦⲢⲀⲠⲈⲖⲞⲤ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲀⲒⲦⲞⲨ ⲀⲚ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲞⲨϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ. ⲉ̅ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲞⲨⲚ ⲘⲘⲞϤ ϪⲈ ⲠⲞⲢⲚⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲈ ⲀⲔⲀⲐⲀⲢⲦⲞⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲈ ⲢⲈϤϬⲒⲚϪⲞⲚⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲈ ϮⲘⲈⲦϢⲀⲘϢⲈ ⲒⲆⲰⲖⲞⲚ ⲦⲈ ⲘⲘⲞⲚⲦⲈϤ ⲔⲖⲎ ⲢⲞⲚⲞⲘⲒⲀ ⲘⲘⲀⲨ ϦⲈⲚϮⲘⲈⲦⲞⲨⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ. ⲋ̅ ⲘⲠⲈⲚⲐⲢⲈ ϨⲖⲒ ⲈⲢϨⲀⲖ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ϦⲈⲚϨⲀⲚⲤⲀϪⲒ ⲈⲨϢⲞⲨⲒⲦ ⲈⲐⲂⲈ ⲚⲀⲒ ⲄⲀⲢ ϤⲚⲎⲞⲨ ⲚϪⲈⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲦⲀⲦⲐⲰⲦ ⲚϨⲎⲦ. ⲍ̅ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲢⲰⲞⲨ. ⲏ̅ ⲚⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲄⲀⲢ ⲚⲬⲀⲔⲒ ⲚⲞⲨⲤⲎⲞⲨ ϮⲚⲞⲨ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲘⲞϢⲒ ϨⲰⲤ ϨⲀⲚϢⲎⲢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ. ⲑ̅ ⲠⲞⲨⲦⲀϨ ⲄⲀⲢ ⲚⲦⲈⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲀϤⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ. ⲓ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲐⲢⲀⲚⲀϤ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲈⲢϢⲪⲎⲢ ⲈⲚⲒϨⲂⲎⲞⲨⲒ ⲚⲀⲦⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈⲠⲬⲀⲔⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲤⲞϨⲒ. ⲓ̅ⲃ̅ ⲚⲈⲦⲞⲨⲢⲀ ⲘⲘⲰⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲚⲬⲰⲠ ⲞⲨϢⲒⲠⲒ ⲠⲈ ⲈⲈⲢⲠⲔⲈϪⲞⲦⲞⲨ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϢⲀⲢⲈ ⲠⲒⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲤⲀϨⲰⲞⲨ ϢⲀⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲰⲂ ⲄⲀⲢ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲦⲰⲚⲔ ⲪⲎ ⲈⲦⲈⲚⲔⲞⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲎ ⲈⲐⲘⲰⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢⲞⲨⲰⲒⲚⲒ ⲈⲢⲞⲔ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲀⲚⲀⲨ ⲞⲨⲚ ⲀⲔⲢⲒⲂⲰⲤ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲞϢⲒ ⲚⲀϢ ⲚⲢⲎϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲀⲚ ⲚϨⲀⲚⲀⲦⲤⲂⲰ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲤⲀⲂⲈⲨ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠ ⲘⲠⲒⲤⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲤⲈϨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲘⲠⲈⲢϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦϨⲎ ⲦⲀⲖⲖⲀ ⲔⲀϮ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈ ⲪⲞⲨⲰϢ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲈⲢⲐⲒϦⲒ ϦⲈⲚⲠⲎⲢⲠ ⲪⲎ ⲈⲦⲈ ⲞⲨⲞⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲞⲨϪⲀⲒ ϢⲞⲠ ⲚϦⲎⲦϤ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϪⲎⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϨⲀⲚⲮⲀⲖⲘⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚⲤⲘⲞⲨ ⲚⲈⲘ ϨⲀⲚϨⲰⲆⲎ ⲘⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϨⲰⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲮⲀⲖⲒⲚ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲪⲢⲀⲚ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲕ̅ⲁ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲦⲈⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲎⲞⲨ ϦⲈⲚϮϨⲞϮ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨϬⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲅ̅ ϪⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲦⲀⲪⲈ ⲚϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲠⲈ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲈ ⲦⲀⲪⲈ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲦⲈ ⲚⲐⲞϤ ⲠⲈ ⲠⲤⲰⲦⲎⲢ ⲘⲠⲒⲤⲰⲘⲀ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ϬⲚⲞ ⲚϪⲰⲤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲒϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲀⲢⲞⲨϬ ⲚⲈϪⲰⲞⲨ ⲚⲚⲞⲨϨⲀⲒ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲢⲒⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲒⲞⲘⲒ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎ ⲤⲒⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲀϤⲦⲎⲒϤ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲤ ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲞⲨⲂⲞⲤ ⲈⲀϤⲦⲞⲨⲂⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲒⲰⲘⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲘⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲤⲀϪⲒ. ⲕ̅ⲍ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈϤⲦⲀϨⲈ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ ⲚⲀϤ ⲈⲢⲀⲦⲤ ⲈⲤϦⲈⲚ ⲞⲨⲰⲞⲨ ⲘⲘⲞⲚ ⲀϬⲚⲒ ⲚϦⲎⲦⲤ ⲒⲈ ⲐⲰⲖⲈⲂ ⲒⲈ ⲚⲬⲀⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤϢⲰⲠⲒ ⲈⲤⲞⲨⲀⲂ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲤⲞⲒ ⲚⲀⲦⲐⲰⲖⲈⲂ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲠⲀⲒⲢⲎϮ ϨⲰⲞⲨ ⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲦⲞⲨⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲚⲞⲨϨⲒⲞⲘⲒ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲚⲞⲨⲤⲰⲘⲀ ⲪⲎ ⲄⲀⲢ ⲈⲦⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲀϤⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲘⲘⲞϤ ⲘⲘⲀⲨⲀⲦϤ. ⲕ̅ⲑ̅ ⲘⲠⲈ ϨⲖⲒ ⲄⲀⲢ ⲘⲈⲤⲦⲈ ⲦⲈϤⲤⲀⲢⲜ ⲈⲚⲈϨ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀϤϢⲀⲚⲞⲨϢⲤ ⲞⲨⲞϨ ϢⲀϤⲈⲢⲐⲀⲖⲠⲒⲚ ⲘⲘⲞⲤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ϨⲰϤ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲦⲀϤⲒⲢⲒ ⲚϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲚ ϨⲀⲚⲘⲈⲖⲞⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈϤⲤⲰⲘⲀ. ⲗ̅ⲁ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲒⲢⲰⲘⲒ ⲬⲀ ⲠⲈϤⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈϤⲘⲀⲨ ⲚⲤⲰϤ ⲞⲨⲞϨ ⲈϤⲈⲦⲞⲘϤ ⲈⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲈⲨⲈϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲂ ⲈⲨⲤⲀⲢⲜ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲗ̅ⲃ̅ ⲠⲀⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲠⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ϮϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲈⲘ ϮⲈⲔⲔⲖⲎⲤⲒⲀ. ⲗ̅ⲅ̅ ⲠⲖⲎⲚ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲪⲞⲨⲀⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲘⲀⲢⲈϤⲈⲢⲀⲄⲀⲠⲀⲚ ⲚⲦⲈϤⲤϨⲒⲘⲒ ⲘⲠⲈϤⲢⲎϮ ϮⲤϨⲒⲘⲒ ⲆⲈ ϨⲰⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲤⲈⲢϨⲞϮ ϦⲀⲦϨⲎ ⲘⲠⲈⲤϨⲀⲒ.