ⲋ̅
ⲁ̅ ⲚⲒϢⲎⲢⲒ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲚⲈⲦⲈⲚⲒⲞϮ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲪⲀⲒ ⲄⲀⲢ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲘⲎⲒ ⲠⲈ. ⲃ̅ ⲘⲀⲦⲀⲒⲈ ⲠⲈⲔⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲈⲔⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈ ⲐⲀⲒ ⲦⲈ ϮⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲚϨⲞⲨⲒϮ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲒⲰϢ ⲅ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ϢⲰⲠⲒ ⲚⲀⲔ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲔⲈⲢ ⲞⲨⲚⲒϢϮ ⲚⲬⲢⲞⲚⲞⲤ ϨⲒϪⲈⲚ ⲠⲒⲔⲀϨⲒ. ⲇ̅ ⲚⲒⲒⲞϮ ⲘⲠⲈⲢϮϪⲰⲚⲦ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϢⲎⲢⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϢⲀⲚⲞⲨϢⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲤⲂⲰ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲔⲀϮ ⲚⲦⲈⲠϬⲞⲒⲤ. ⲉ̅ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲚⲈⲦⲈⲚϬⲒⲤⲈⲨ ⲔⲀⲦⲀ ⲤⲀⲢⲜ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲞϮ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲤⲐⲈⲢⲦⲈⲢ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲠⲖⲞⲨⲤ ⲚⲦⲈⲠⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲚⲤⲀⲠϬⲞⲒⲤ. ⲋ̅ ϦⲈⲚ ⲞⲨⲘⲈⲦⲂⲀⲖ ⲘⲂⲰⲔ ⲀⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲢⲈϤⲢⲀⲚⲰⲞⲨ ⲚⲚⲒⲢⲰⲘⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚϨⲀⲚⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲒⲢⲒ ⲘⲠⲈⲦⲈϨⲚⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲚⲈⲦⲈⲚⲮⲨⲬⲎ ⲍ̅ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ϨⲰⲤ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲘⲂⲰⲔ ⲘⲠϬⲞⲒⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲢⲰⲘⲒ ⲀⲚ. ⲏ̅ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲠⲒⲞⲨⲀⲒ ⲪⲎ ⲈⲦⲈϤⲚⲀⲀⲒϤ ⲘⲠⲈⲐⲚⲀⲚⲈϤ ⲪⲀⲒ ϤⲚⲀϬⲒⲦϤ ⲚⲦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲒⲦⲈ ⲂⲰⲔ ⲒⲦⲈ ⲢⲈⲘϨⲈ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲐⲰⲦⲈⲚ ϨⲰⲦⲈⲚ ϦⲀ ⲚⲒϬⲒⲤⲈⲨ ⲀⲢⲒⲞⲨⲒ ⲚⲰⲞⲨ ⲘⲠⲀⲒⲢⲎϮ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲬⲰ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒϪⲰⲚⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲚⲐⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘⲰⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚϬⲞⲒⲤ ϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲘⲞⲚ ϪⲞⲨϢⲦ ⲈϨⲞ ⲚⲀϨⲢⲀϤ. ⲓ̅ ⲠⲤⲈⲠⲒ ⲆⲈ ⲚⲚⲀⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈⲘⲚⲞⲘϮ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲠⲀⲘⲀϨⲒ ⲚⲦⲈⲦⲈϤϪⲞⲘ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲦⲤ ⲚⲦⲈⲠⲒⲆⲒⲀⲂⲞⲖⲞⲤ. ⲓ̅ⲃ̅ ϪⲈ ⲚⲀⲢⲈ ⲠⲈⲚϮ ϢⲞⲠ ⲚⲀⲚ ⲀⲚ ⲞⲨⲂⲈ ⲤⲀⲢⲜ ϨⲒ ⲤⲚⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲀⲢⲬⲎ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲈⲜⲞⲨⲤⲒⲀ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲔⲢⲀⲦⲰⲢ ⲚⲦⲈⲠⲀⲒⲬⲀⲔⲒ ⲞⲨⲂⲈ ⲚⲒⲠⲚⲀⲦⲒⲔⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲚϨⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲚⲀ ⲚⲒⲪⲎⲞⲨⲒ. ⲓ̅ⲅ̅ ⲈⲐⲂⲈⲪⲀⲒ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϦⲰⲔ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲈⲦϨⲰⲞⲨ ⲈⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞϨⲒ ⲞⲨⲚ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚϦⲎⲔ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲈⲦⲈⲚϮⲠⲒ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲞⲒ ϨⲒ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚϮϦⲈⲖⲒⲂϢ ⲚⲦⲈϮⲆⲒⲔⲈⲞⲤⲨⲚⲎ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲘⲀ ⲠⲒⲐⲰⲞⲨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲠⲤⲞⲂϮ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲓ̅ⲋ̅ ⲞⲨⲞϨ ϦⲈⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲘⲠⲒϢⲈⲂϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲀϢϪⲈⲘϪⲞⲘ ⲚϦⲎⲦϤ ⲈⲰϢⲈⲘ ⲚⲚⲒⲤⲞⲐⲚⲈϤ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲘⲈϨ ⲚⲬⲢⲰⲘ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲈⲦϨⲰⲞⲨ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲞⲨⲞϨ ϬⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϮⲠⲈⲢⲒⲔⲈⲪⲀⲖⲈⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲞϨⲈⲘ ⲚⲈⲘ ϮⲤⲎϤⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲈⲦⲈ ⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲢⲞⲤⲈⲨⲬⲎ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲢⲰⲒⲤ ⲈⲪⲀⲒ ϦⲈⲚⲘⲞⲨⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦⲰⲂϨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲚⲎ ⲈⲐⲞⲨⲀⲂ ⲦⲎⲢⲞⲨ. ⲓ̅ⲑ̅ ⲚⲈⲘ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰⲒ ϨⲰ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲤⲈϮ ⲚⲎⲒ ⲚⲞⲨⲤⲀϪⲒ ϦⲈⲚⲪⲞⲨⲰⲚ ⲚⲢⲰⲒ ϦⲈⲚⲞⲨ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲈⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲘⲠⲒⲘⲨⲤⲦⲎⲢⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲕ̅ ⲪⲀⲒ ⲈϮⲈⲢⲠⲢⲈⲤⲂⲈⲨⲒⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ ϦⲈⲚⲞⲨϨⲀⲖⲨⲤⲒⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲀⲞⲨⲞⲚϨⲦ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϦⲎⲦϤ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲤⲈⲘⲠϢⲀ ⲚⲎⲒ ⲚⲦⲀⲤⲀϪⲒ. ⲕ̅ⲁ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ϨⲰⲦⲈⲚ ⲈⲐⲂⲎⲦ ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚϪⲈⲦⲒⲬⲒⲔⲞⲤ ⲘⲠⲒⲀⲄⲀⲠⲎⲦⲞⲤ ⲚⲤⲞⲚ ⲞⲨⲞϨ ⲘⲠⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚⲆⲒⲀⲔⲰⲚ ϦⲈⲚⲠϬⲞⲒⲤ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲪⲀⲒ ⲈⲦⲀⲒⲞⲨⲞⲢⲠϤ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲈⲠⲀⲒϨⲰⲂ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲈⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈϤϮⲚⲞⲘϮ ⲚⲚⲈⲦⲈⲚϨⲎⲦ. ⲕ̅ⲅ̅ ϮϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲚⲀϨϮ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲪⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲐⲘⲈⲒ ⲘⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲦⲀⲦⲦⲀⲔⲞ