⳰ⲠⲢⲞⲤ ⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲒⲤ
ⲁ̅
ⲁ̅ ⲠⲀⲨⲖⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲦⲒⲘⲞⲐⲈⲞⲤ ⲚⲒⲈⲂⲒⲀⲒⲔ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲚⲒⲀⲄⲒⲞⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ϦⲈⲚⲪⲒⲖⲒⲠⲠⲞⲒⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲈⲠⲒⲤⲔⲞⲠⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲚⲒⲆⲒⲀⲔⲰⲚ. ⲃ̅ ⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚⲈⲘ ⲦϨⲒⲢⲎⲚⲎ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈⲚⲒⲰⲦ ⲚⲈⲘ ⲠⲈⲚϬⲞⲒⲤ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲅ̅ ϮϢⲈⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲠⲀⲚⲞⲨϮ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲨⲒ ⲦⲎⲢϤ. ⲇ̅ ⲈϮⲢⲀ ⲘⲘⲞϤ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ϦⲈⲚⲚⲀⲦⲰⲂϨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲢⲀϢⲒ ⲈⲒⲒⲢⲒ ⲘⲠⲒⲦⲰⲂϨ ⲉ̅ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲘⲈⲦϢⲪⲎⲢ ⲈⲦⲀⲤϢⲰⲠⲒ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲒⲤϪⲈⲚ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚϨⲞⲨⲒⲦ ϢⲀ ⲈϦⲞⲨⲚ ⲈϮⲚⲞⲨ. ⲋ̅ ⲈⲢⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ⲈϪⲈⲚ ⲪⲀⲒ ϪⲈ ⲪⲎ ⲈⲦⲀϤⲈⲢϨⲎⲦⲤ ϦⲈⲚⲐⲎⲚⲞⲨ ϤⲚⲀϪⲈⲔ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲈⲚⲀⲚⲈϤ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀ ⲠⲒⲈϨⲞⲞⲨ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲍ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲈ ⲞⲨϨⲰⲂ ⲘⲘⲎⲒ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ ⲪⲀⲒ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲢⲞϤ ⲈϪⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲐⲂⲈ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲬⲎ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲠⲀϨⲎⲦ ⲚⲈⲘ ϦⲈⲚⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ ⲚⲈⲘ ⲚϦⲢⲎⲒ ϦⲈⲚⲦⲀⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲈⲘ ⲠⲦⲀϪⲢⲞ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲈⲠⲒϨⲘⲞⲦ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲚⲈⲘⲎⲒ. ⲏ̅ ⲠⲀⲘⲈⲐⲢⲈ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈϮⲘⲈⲒ ⲘⲘⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ϦⲈⲚⲚⲒⲘⲈⲦϢⲀⲚⲐⲘⲀϦⲦ ⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲑ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲠⲈϮⲦⲰⲂϨ ⲈⲐⲂⲎⲦϤ ϨⲒⲚⲀ ⲦⲈⲦⲈⲚⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲦⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲔⲈⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲦⲈⲤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲠⲈⲘⲒ ⲚⲈⲘ ⲈⲤⲐⲈⲤⲒⲤ ⲚⲒⲂⲈⲚ. ⲓ̅ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲢⲆⲞⲔⲒⲘⲀⲌⲒⲚ ⲚⲚⲎ ⲈⲦⲈⲢⲚⲞϤⲢⲒ ϨⲒⲚⲀ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚϢⲰⲠⲒ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲦⲞⲨⲂⲎⲞⲨⲦ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚⲀⲦϬⲢⲞⲠ ⲈⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲁ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲘⲈϨ ⲚⲞⲨⲦⲀϨ ⲚⲦⲈϮⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲒⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲈⲨⲰⲞⲨ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲦⲀⲒⲞ ⲘⲪⲚⲞⲨϮ. ⲓ̅ⲃ̅ ϮⲞⲨⲰϢ ⲆⲈ ⲈⲐⲢⲈⲦⲈⲚⲈⲘⲒ ⲚⲀⲤⲚⲎⲞⲨ ϪⲈ ⲚⲎ ⲈⲦϢⲞⲠ ⲘⲘⲞⲒ ⲀⲨⲒ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲈⲨⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲎ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲅ̅ ϨⲰⲤⲦⲈ ⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ ⲚⲦⲞⲨϢⲰⲠⲒ ⲈⲨⲞⲨⲞⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ϦⲈⲚⲠⲒⲠⲢⲈⲦⲰⲢⲒⲞⲚ ⲦⲎⲢϤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲈⲦⲤⲰϪⲠ. ⲓ̅ⲇ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲠϨⲞⲨⲞ ⲚⲚⲒⲤⲚⲎⲞⲨ ⲈⲦϦⲈⲚ ⲠϬⲞⲒⲤ ⲚⲤⲈⲬⲀ ϨⲐⲎⲞⲨ ⲈⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ⲚⲤⲈⲈⲢⲦⲞⲖⲘⲀⲚ ⲈⲤⲀϪⲒ ⲘⲠⲒⲤⲀϪⲒ ⲚⲦⲈⲪⲚⲞⲨϮ ⲚⲀⲦⲈⲢϨⲞϮ. ⲓ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲘⲈⲚ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨⲪⲐⲞⲚⲞⲤ ⲚⲈⲘ ⲞⲨϢϬⲚⲎⲚ ϨⲀⲚⲞⲨⲞⲚ ⲆⲈ ⲚⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲞⲨϮⲘⲀϮ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲓ̅ⲋ̅ ⲚⲀⲒ ⲘⲈⲚ ϦⲈⲚⲞⲨⲀⲄⲀⲠⲎ ⲈⲨⲈⲘⲒ ϪⲈ ⲈⲒⲬⲎ ⲈⲨⲀⲠⲞⲖⲞⲄⲒⲀ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲓ̅ⲍ̅ ⲚⲀⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲞⲨϢϬⲚⲎⲚ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲞⲨⲦⲞⲨⲂⲞ ⲀⲚ ⲈⲨⲘⲈⲨⲒ ⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤ ⲞⲨϨⲞϪϨⲈϪ ⲚⲚⲀⲤⲚⲀⲨϨ. ⲓ̅ⲏ̅ ⲀϦⲞϤ ϪⲈ ⲠⲖⲎⲚ ϦⲈⲚⲤⲘⲞⲦ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲒⲦⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲖⲰⲒϪⲒ ⲒⲦⲈ ϦⲈⲚⲞⲨⲘⲈⲐⲘⲎⲒ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲤⲈϨⲒⲰⲒϢ ⲘⲘⲞϤ ϦⲈⲚⲪⲀⲒ ϮⲢⲀϢⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲞⲨⲞϨ ⲈⲒⲈⲢⲀϢⲒ ⲞⲚ. ⲓ̅ⲑ̅ ϮⲈⲘⲒ ⲄⲀⲢ ϪⲈ ⲪⲀⲒ ⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲎⲒ ⲈⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲈⲦⲈⲚⲦⲰⲂϨ ⲚⲈⲘ ⲠⲤⲀϨⲚⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲦⲈⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ. ⲕ̅ ⲔⲀⲦⲀ ⲠⲀϪⲒⲚϪⲞⲨϢⲦ ⲚⲈⲘ ⲦⲀϨⲈⲖⲠⲒⲤ ϪⲈ ϮⲚⲀϢⲒⲠⲒ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲀⲖⲖⲀ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲚⲤⲎⲞⲨ ⲚⲒⲂⲈⲚ ⲚⲈⲘ ϮⲚⲞⲨ ⲈϤⲈⲀⲒⲀⲒ ⲚϪⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϦⲈⲚⲠⲀⲤⲰⲘⲀ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲰⲚϦ ⲒⲦⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲘⲞⲨ. ⲕ̅ⲁ̅ ⲀⲚⲞⲔ ⲄⲀⲢ ⲠⲀⲰⲚϦ ⲠⲈ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨⲞϨ ⲠⲘⲞⲨ ⲞⲨϨⲎⲞⲨ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲃ̅ ⲒⲤϪⲈ ⲠⲒⲰⲚϦ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲞⲨⲦⲀϨ ⲚϨⲰⲂ ⲚⲎⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲞⲨ ⲠⲈϮⲚⲀⲤⲞⲦⲠϤ ⲚϮⲈⲘⲒ ⲀⲚ. ⲕ̅ⲅ̅ ⲤⲈⲀⲘⲞⲚⲒ ⲚϪⲈⲠⲒⲤⲚⲞⲨϮ ⲈⲦⲈⲠⲒⲐⲨⲘⲒⲀ ⲈⲤⲈⲚⲦⲞⲦ ⲈⲂⲰⲖ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲈⲘ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲄⲀⲢ ⲘⲀⲖⲖⲞⲚ ϤⲤⲞⲦⲠ. ⲕ̅ⲇ̅ ⲠⲒϢⲰⲠⲒ ⲆⲈ ϦⲈⲚⲦⲤⲀⲢⲜ ⲞⲨⲀⲚⲀⲄⲔⲈⲞⲚ ⲚϨⲞⲨⲞ ⲠⲈ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ. ⲕ̅ⲉ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲈⲢⲈ ⲠⲀϨⲎⲦ ⲐⲎⲦ ϮⲈⲘⲒ ϪⲈ ϮⲚⲀⲞϨⲒ ⲞⲨⲞϨ ϮⲚⲀϢⲰⲠⲒ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲦⲎⲢⲞⲨ ⲈⲦⲈⲦⲈⲚⲠⲢⲞⲔⲞⲠⲎ ⲚⲈⲘ ⲪⲢⲀϢⲒ ⲚⲦⲈⲠⲒⲚⲀϨϮ. ⲕ̅ⲋ̅ ϨⲒⲚⲀ ⲠⲈⲦⲈⲚϢⲞⲨϢⲞⲨ ⲚⲦⲈϤⲈⲢϨⲞⲨⲞ ϦⲈⲚⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲠⲀϪⲒⲚⲒ ϨⲀⲢⲰⲦⲈⲚ ⲞⲚ ⲚⲔⲈⲤⲞⲠ. ⲕ̅ⲍ̅ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲀⲢⲒⲠⲞⲖⲒⲦⲈⲨⲈⲤⲐⲈ ϦⲈⲚⲠⲈⲘⲠϢⲀ ⲘⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ ⲚⲦⲈⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ϨⲒⲚⲀ ⲀⲒϢⲀⲚⲒ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲀⲚⲀⲨ ⲈⲢⲰⲦⲈⲚ ⲒⲦⲈ ⲚϮϦⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲀⲚ ⲚⲦⲀⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲐⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϪⲈ ⲦⲈⲦⲈⲚⲞϨⲒ ⲈⲢⲀⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ϦⲈⲚⲞⲨⲠⲚⲈⲨⲘⲀⲚⲞⲨⲰⲦ ⲞⲨⲮⲨⲬⲎ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲈⲢⲈⲦⲈⲚⲞⲒ ⲚϢⲪⲎⲢ ⲚϦⲒⲤⲒ ϦⲈⲚⲠⲒⲚⲀϨϮ ⲚⲦⲈⲠⲒⲈⲨⲀⲄⲄⲈⲖⲒⲞⲚ. ⲕ̅ⲏ̅ ⲞⲨⲞϨ ⲚⲦⲈⲦⲈⲚⲚⲞϢⲠ ⲀⲚ ϦⲈⲚϨⲖⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲚⲎ ⲈϮⲞⲨⲂⲈ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲚⲀⲒ ⲈⲦⲈ ⲠⲞⲨⲞⲨⲰⲚϨ ⲈⲂⲞⲖ ⲞⲨⲦⲀⲔⲞ ⲚⲰⲞⲨ ⲠⲈ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲆⲈ ⲞⲨⲞⲨϪⲀⲒ ⲠⲈ ⲞⲨⲞϨ ⲪⲀⲒ ⲞⲨⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲈⲚ ⲪⲚⲞⲨϮ ⲠⲈ. ⲕ̅ⲑ̅ ϪⲈ ⲀⲨⲦⲎⲒϤ ⲚⲰⲦⲈⲚ ⲚϨⲘⲞⲦ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲈⲚ ⲠⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲞⲨ ⲘⲞⲚⲞⲚ ⲈⲚⲀϨϮ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈϢⲈⲠⲘⲔⲀϨ ⲞⲚ ⲈϨⲢⲎⲒ ⲈϪⲰϤ. ⲗ̅ ⲈⲠⲀⲒⲀⲄⲰⲚ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲚⲦⲈⲚ ⲐⲎⲚⲞⲨ ⲘⲪⲢⲎϮ ⲈⲦⲀⲢⲈⲦⲈⲚⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲢⲎⲒ ⲚϦⲎⲦ ⲚⲈⲘ ϮⲚⲞⲨ ⲞⲚ ⲦⲈⲦⲈⲚⲤⲰⲦⲈⲘ ⲈⲢⲞϤ ⲚϦⲎⲦ.